تمدید مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا

اجاره: به گزارش اجاره، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه ای اعلام نمود: کسبه و فعالان اقتصادی که تا حالا مبادرت به تبدیل مجوز کاغذی خود به الکترونیکی نکرده اند، درگاه شناسه یکتا به عنوان آخرین مهلت، تمدید گردید.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه ای از تمدید زمان سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب وکار برای تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در تمام ساعات شبانه روز آگاهی داد و اعلام نمود:
در اجرای آخرین مرحله از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یعنی تبدیل همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، با همت اتاق های اصناف، اتحادیه های صنفی و تشکل های اقتصادی سراسر کشور طی هفته های منتهی به (۲۵ اردیبهشت ماه) تعداد قابل توجهی مجوز کاغذی، الکترونیکی و برای آنها شناسه یکتا صادر شد.
بدین ترتیب، با حکم (تبصره ۷ ماده ۱ قانون) تسهیل صدور مجوزها آن دسته از فعالان اقتصادی که شناسه یکتا ندارند، بعد از بازه زمانی مشخص شده، فاقد مجوز تلقی می شود، کسبه و فعالان اقتصادی که تا حالا مجوز کاغذی خودرا به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند و به عنوان آخرین مهلت، با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به «نشانی» مراجعه کنند، زمان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در ایام آینده نیز برای متقاضیان جا مانده تمید شد.
همچنین در ادامه این اطلاعیه خاطرنشان می شود، با همت مراکز فناوری اطلاعات برخی دستگاهها، برای فعالان اقتصادی آنها شناسه یکتا درحال صدور است که برای این دسته از فعالان اقتصادی نیز در بانک اطلاعات کسب و کارهای ایران به «نشانی» در ایام آینده، شناسه یکتا و صفحه اختصاصی ایجاد و صدور شناسه یکتا با پیامک به اطلاع ایشان خواهد رسید.
لازم به ذکر است؛ دبیرخانه هیأت مقررات زدایی از آن دسته دستگاه های اجرائی که زمینه فنی الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی را فراهم نکردند مانند وزارتخانه های کشور، ارشاد، علوم، و آموزش و پرورش، تقاضای دارد در اسرع وقت، کوتاهی مربوطه را جبران تا صاحبان مشاغل مجوزهای این دستگاهها، بدون مجوز تلقی و گرفتار موانع نشوند.