مالیاتی که می دهیم کجا خرج می شود؟

به گزارش اجاره، مالیات بر ارزش افزوده یکی از جدید ترین انواع پایه های مالیاتی است که بعنوان مالیاتی غیرمستقیم بر مصرف کالاها و خدمات اعمال می شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر مالیات بر ارزش افزوده یکی از تازه ترین انواع پایه های مالیاتی است که به عنوان مالیاتی غیرمستقیم بر مصرف کالاها و خدمات اعمال می شود. این نوع مالیات با پایین ترین میزان لطمه و تبعات اقتصادی، ابزاری مؤثر در راستای تصحیح الگوی مصرف در جامعه و تنظیم نرخها شناخته می شود. مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، در دنیا از مقبولیت خاصی برخوردارست و در بیش از ۲۰۰ کشور جهان، وضع و اجرا می شود.
دانستن نحوه مصرف و هزینه کرد درآمدهای حاصل از وصول مالیات بر ارزش افزوده می تواند بهترین انگیزه برای پرداخت آن محسوب شود. به عبارت دیگر، آگاهی از نحوه هزینه کرد اینگونه درآمدها، افزایش اعتماد مردم به دولت ها و همراهی بیشتر آنان در توسعه و آبادانی کشور را در پی داشته و در نهایت، مشارکت بیشتر مردم در امر سازندگی را بدنبال دارد. از ین جهت، مسئولان مالیاتی هم تلاش می کنند تا درباره ی این مسئله که مالیات های اخذشده در چه بخشهایی هزینه می شود شفاف سازی کاملی انجام دهند تا مردم با آگاهی و شناخت از وضعیت اقتصادی کشور و با تعهد بیشتر با دولت تعامل و همکاری نموده و به وظایف و تکالیف اقتصادی خود عمل نمایند.
نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده
براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باقیمانده، به نسبت مساوی به درآمد عمومی کشور و شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد. بدین صورت که سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شوند.
درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها به شهرداری ها و دهیاری های همان مناطق تعلق گرفته و صرف آبادانی و توسعه آنها می شود و در عرصه هایی همچون بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی، راه سازی، جاده سازی و تعمیر معابر، ایجاد فضای سبز، ایجاد اماکن تفریحی ازجمله پارک ها و حفظ و نگهداری آنها مورداستفاده قرار می گیرد.
یک درصد از ۹ درصد درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت و ارائه خدمات درمانی به شهروندان اختصاص دارد و این امر تحول در سیستم سلامت را سرعت بیشتری بخشیده است که با کاهش خیلی از هزینه های درمانی، یاری بخش بیماران و مددجویان شده است. دولت با بهره بردن از درآمدهای مالیاتی به ارائه خدمات وسیعی در عرصه سلامت، بهداشت و درمان همچون ساخت و بازسازی و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی و بسیاری پروژه های دیگر جهت تامین رفاه و آسایش شهروندان مبادرت می ورزد.
همچنین ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و ایجاد، تکمیل و بازسازی زیرساخت های ورزشی خصوصاً در عرصه معلولان و جانبازان اختصاص دارد.
در این خصوص محمدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با یادآوری نقش عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در عمران و آبادانی شهرها و روستاهای سراسر کشور
می گوید: باید به مردم بگوییم که مالیات پرداختی آنها مستقیم به زندگی و شهرها و روستاهای محل زندگی آنها برمی گردد و سبب رونق عمران و آبادانی، بهبود بهداشت، امنیت و رفاه جامعه می شود تا مردم با فراغ بال و اطمینان خاطر بیشتر نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند.
آمار اختصاص درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده
براساس تازه ترین آمار سازمان امور مالیاتی کشور از شروع فروردین تا بهمن ۱۴۰۲ جمعاً به مبلغ ۲ میلیون و ۸۶۶ هزار میلیاردریال مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است که از این مقدار بیش از یک میلیون و ۲۰۶ هزار میلیاردریال به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است.
همچنین درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده واریزشده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر از شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا آبان ماه ۱۴۰۲ بیش از ۳ میلیون و ۱۸۴ هزار میلیاردریال برآورد شده است که از این مقدار حدود ۸۹۶ هزار میلیاردریال آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
سهم شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر
از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده لغایت آبان ماه ۱۴۰۲
۳، ۱۸۴، ۵۶۸، ۵۶۶، ۴۵۹
هزار ریال
سال ۱۴۰۱
۸۹۶، ۲۷۳، ۷۴۱، ۹۵۲
هزار ریال
از ابتدای فروردین تا بهمن ۱۴۰۲
۱، ۲۰۶، ۷۶۰، ۳۱۵، ۰۰۰
هزار ریال

همچنین در یازده ماهه سال جاری جمعاً به مبلغ ۳۴۵ هزار میلیاردریال به حساب بخش سلامت و درمان واریز شده است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است. مالیات قابل اختصاص به بخش سلامت (وزارت بهداشت و درمان) نیز از شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (از سال ۱۳۹۶) تا آبان ماه ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۳۸ هزار میلیاردریال برآورد شده است که از این مقدار حدود ۲۸۹ هزار میلیاردریال آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
سهم سلامت
از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (از سال ۱۳۹۶) لغایت آبان ۱۴۰۲
۱، ۱۳۸، ۲۰۳، ۶۱۱، ۴۳۲
هزار ریال
سال ۱۴۰۱
۲۸۹، ۹۰۵، ۸۴۸، ۸۸۲
هزار ریال
۱۱ ماهه ۱۴۰۲
۳۴۵، ۲۱۳، ۰۱۵، ۵۸۵
هزار ریال

در راستای قانون برنامه ششم توسعه، میزان مالیات سهم توسعه ورزش های همگانی بابت سهم ۲۷ صدم درصدی ورزش همگانی منظور شده است که این میزان از شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (از سال ۱۳۹۶) لغایت خردادماه ۱۴۰۲ حدود ۲۴۷ هزار میلیاردریال برآورد شده که از این مقدار حدود ۷۰ هزار میلیاردریال آن مربوط به سال ۱۴۰۱ و حدود ۴۱ هزار میلیاردریال آن مربوط به هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ است.
سهم بخش توسعه ورزش های همگانی
از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (از سال ۱۳۹۶) لغایت آبان ۱۴۰۲
۲۴۷، ۱۴۱، ۹۰۹، ۹۴۰
هزار ریال
سال ۱۴۰۱
۷۰، ۰۵۴، ۷۱۹، ۰۴۷
هزار ریال
۸ ماهه ۱۴۰۲
۴۱، ۹۴۰، ۱۳۸، ۰۰۰
هزار ریال

برقراری عدالت اجتماعی، دستیابی به رفاه و امنیتی پایدار و توسعه اقتصادی کشور در پیوند تنگاتنگ با همیاری و مشارکت مردم خصوصاً فعالان اقتصادی می باشد، چونکه درآمدهای حاصل از مالیات های پرداختی در قالب ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در اشکال مختلف مجدداً به مردم بازمی گردد. به همین جهت، آگاهی اقشار مختلف جامعه از نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات می تواند عاملی جهت تشویق آنان بمنظور ادای تکالیف مالیاتی خود باشد.

منبع: