لطیفی: در جلسه دولت تصمیم بر این شد که تعطیلی نداشته باشیم

به گزارش اجاره، رییس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: از روز گذشته جلسات هیأت دولت درحال برگزاری است و در این نشست اعلام گردید که بنا بر این است که کار نباید تعطیل نشود و هیچ کس نباید خدمت گذاری به مردم را متوقف نماید.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، میثم لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: سه سناریو برای سانحه سقوط بالگرد رییس جمهور در هیأت دولت در نظر داشتیم؛ یک سناریو برای زمانی که سلامت برگردند، یک سناریو برای زمانی که کسالت داشته باشند و یک سناریو هم برای زمانی که حالت سومی رخ دهد. بر همین مبنا هم کمیته هایی تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در مجموع قرار شد تعطیلی نداشته باشیم برای اینکه مشی رییس جمهور این بود که یک روز هم کار مردم روی زمین نماند.
لطیفی تصریح کرد: روزی که رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی به ملکوت اعلی رفتند هم جلسه هیأت دولت انجام شد برای اینکه رییس جمهور اعتقاد داشتند کار مردم نباید زمین بماند.
معاون رییس جمهور اظهار داشت: از روز گذشته جلسات هیأت دولت درحال برگزاری است و در این نشست اعلام گردید که بنا بر این است که کار نباید تعطیل نشود و هیچکس نباید خدمت گذاری به مردم را متوقف نماید.

منبع: