غضنفری اعلام کرد؛ بیشترین سهم بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی در دو سال گذشته

به گزارش اجاره، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح موضع آیت الله رئیسی نسبت به این صندوق اظهار داشت: بیشترین سهم بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی در خلال دو سال گذشته بود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به شهادت رئیس جمهور، اظهار نمود: شهادت رئیس جمهور سبب ناراحتی همگان شد؛ آقای رئیسی خویش را در یادها جاودانه کرد؛ صحبت کردن در مورد ابعاد شخصیت آقای رئیس جمهور کار سختی است اما به نظر من خصوصیت برجسته شخصیت آقای رئیسی اخلاق و مرام انسانی او بود که حتی نسبت به وجهه سیاسی ایشان برجسته تر بود.
وی با تکیه بر این که رئیس جمهور شخصیتی متعالی داشت، اظهار نمود: او هم در مقابل ناملایمتی ها ایستادگی می کرد هم طرفدار حق بود.
آقای رئیسی دشمن فساد بود و طمع دنیوی نداشت. با عنایت به این خصوصیت های آقای رئیسی زمانیکه هرکدام از اعضای دولت انتقاد یا پیشنهادی را مطرح می کرد به این مورد آگاه بودیم که پیشنهاد یا انتقادی بدون دلیل از جانب رئیس جمهور رد یا قبول نمی گردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: آقای رئیسی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی تحت عنوان رئیس هیأت امنا تشریف داشتند و جلساتی را در محضرشان تشکیل دادیم؛ در مقایسه به دوره های قبل، آقای دکتر رئیسی به صندوق توسعه ملی اجازه می دادند سخن خویش را جاری کند، مصوبات خویش را دریافت کند و همیشه جانب حق را می گرفت؛ حتی منافع دولت را به صورت خاص مبنا قرار نمی داد، بلکه منافع ملی به صورت عام مبنای تصمیم قرار می داد.
غضنفری ضمن اشاره به دو مصوبه مهم برای صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این مصوبات از پشتیبانی شهید رئیسی برخوردار بود. ایشان این فرصت را به صندوق داد تا بتواند طلب ها و منابع خویش را در بعضی حوزه ها وصول و احیا کند. البته این یک جنبه کوچکی از اقدامات رئیس جمهور بود. اقدامات ایشان نشان داده است آقای رئیسی به بازسازی، نوسازی و توسعه کشور همینطور به بهبود معیشت مردم توجه خاصی داشت؛ البته تحقق این موضوعات فقط به شخص رئیس جمهور بستگی ندارد و سایر قوا و بخش ها هم سهم دارند.
وی افزود: زمانیکه صندوق توسعه ملی را تحویل گرفتیم دو مشکل بزرگ داشتیم؛ نخست مطالباتی که از بخش خصوصی داشتیم و بانکها قرار بود این مطالبات را وصول کنند اما ناتوان بودند؛ آقای رئیس جمهور شیوه نامه ای تحت عنوان تملک دارایی از افراد و شرکت ها و بانک هایی که به صندوق بدهکار بودند به ما دادند و از این طریق توانستیم بیشترین سهم بازگشت منابع به صندوق را در خلال این دو سال داشته باشیم.
غضنفری اظهار داشت: از طرفی از آن جایی که در ۱۰ سال قبل تسهیلاتی داده شده بود و بازپرداخت تسهیلات به علت بالا رفتن نرخ ارز با مشکل مواجه گردید و صدمه شناسی گذشته نشان داد که صندوق باید کمی هم به دنبال مشارکت در پروژه ها برود و ریسک بیشتری را بردارد اما بالاسر منابع خود هم باشد که این هم منجر به صدور یک شیوه نامه جدید شد که به آن شیوه نامه سرمایه گذاری می گوئیم؛ این هم نوعی تأمین مالی جدید بود با عنوان تأمین مالی مشارکتی که از میراث های ماندگار و میراث پرارزش این دوره برای صندوق بین نسلی بود و جناب رئیس جمهور رئیسی بسیار کمک کردند که صندوق توسعه ملی به این مورد مهم برسد.