پایان استفاده از دفاتر کاغذی در امتداد مالیات الکترونیک

اجاره: معاون حقوقی رئیس جمهور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، بر جایگزینی نرم افزارهای حسابداری بجای دفاتر قانونی کاغذی در امتداد مالیات الکترونیک تاکید نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور طی مکاتبه ای با وزیر اقتصاد خواهان جایگزینی نرم افزارهای حسابداری تأیید شده بجای دفاتر قانونی کاغذی شد.
در این مکاتبه با اشاره به بند ت ماده ۶ بخشنامه قانون مالیات های مستقیم ابلاغی وزیر اقتصاد به تاریخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ مودیانی که رویداد مالی خودرا بصورت الکترونیکی ثبت می کنند نیازی به ارائه دفاتر بصورت دستی ندارند، همین طور نگهداری اسناد و مدارک حساب بصورت دستی یا ماشینی الزامی است، از وی دیگر انجام الکترونیکی این اقدام طبق قانون تجارت قانونی و معتبر است، باتوجه به حجم بالای درخواست پلمب دفاتر اتلاف کاغذ و هزینه های جا به جایی دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود تا از شروع سال جاری نرم افزارهای تأیید شده حسابداری جایگزین دفاتر کاغذی گردد. عنوان