نصاب جدید معاملات تعیین شد سقف معاملات کوچک ۲۱۰ میلیون تومان

به گزارش اجاره، بر مبنای مصوبه هیات دولت در مورد تعیین نصاب معاملات، سقف معاملات کوچک ۲۱۰ میلیون تومان و سقف معاملات بزرگ هم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیأت وزیران در مورد «تعیین نصاب معاملات» مبحث ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات طی نامه شماره ۳۶۸۵۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
– معاملات کوچک تا سقف ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
– معاملات متوسط بیشتر از سقف معاملات کوچک و از مبلغ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تجاوز نکند
– معاملات بزرگ بیشتر از مبلغ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
گفتنی است، حدنصاب معاملات کوچک مبلغی است که در شروع هر سال از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و ملاک ارزیابی سایر معاملات در مناقصات، سنجش هزینه ها در صورت های مالی اساسی و ثبت معاملات در گزارشات خرید و فروش قرار می گیرد.
بر اساس قانون برگزاری مناقصات، معاملات انجام شده به سه دسته معاملات بزرگ، معاملات متوسط و معاملات کوچک تقسیم می شوند.
از آنجایی که حدنصاب معاملات متوسط و بزرگ بر مبنای ضریبی از حد نصاب معاملات کوچک تعیین می شوند، تعیین حد نصاب معاملات کوچک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
به گزارش تسنیم؛ اگر معامله ای در یک فصل تا مبلغ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵ درصد حدنصاب معاملات کوچک) صورت گیرد میتوان معامله فوق را در صورت معاملات فصلی (۱۶۹) به صورت تجمیعی (بدون اطلاعات طرف معامله) ثبت نمود، البته در سامانه مودیان این حدنصاب کاربردی ندارد.
اگر واحد اقتصادی، دارایی ای تا ارزش ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۰ درصد حدنصاب معاملات کوچک) در سال ۱۴۰۳ خرید کند می تواند مستقیماً این دارایی را هزینه ثبت کند و نیازی به شناسایی استهلاک برای دارایی فوق نیست.

منبع: