تعرفه واردات خودرو های برقی بالاتر از ۲۰ و ۳۰ هزار یورو

به گزارش اجاره، سود بازرگانی خودرو های برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی تصویبنامه هیأت وزیران در مورد تعیین اصلاحات تعرفه ای (۳۷۲) نشان داده است که برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی دولت بر ایجاد سرتعرفه تاکید کرده است.
بر این اساس مقرر شده برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی ساخت داخل با حداکثر ۱۴ درصد داخلی سازی و ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد، تعرفه اعمال شود.
همچنین سود بازرگانی خودرو های برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شده است.

منبع: