منظور اعلام کرد؛ رشد اقتصادی ۶ درصدی در ۱۴۰۲

به گزارش اجاره، رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در دولت شهید آیت الله رییسی حدودا سالی ۱۵ میلیارد دلار، به درآمد صادرات نفت نسبت به سالهای آخر دولت قبل افزوده شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، داود منظور با ابراز این که «تلاش کردیم دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم»، اظهار داشت: در سالهای قبل با اهمیت ترین سازوکاری که دولت دنبال کرد این بود که مالیات را به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، یعنی مالیات و حقوق گمرکی را به عنوان منابع پایدار و قابل اعتماد دولت و منابع درون زای اقتصاد به عنوان رکن اصلی تامین مالی دولت قرار دهیم، رشد درآمدهای مالیاتی در سه سال آخر دولت قبل اگر مقایسه نماییم با همین سه سال قبل که دولت شهید رئیسی بوده، بطورکامل این را نشان میدهد.
نرخ رشد مالیات ۶۰ درصد شد
وی اضافه کرد: بطور متوسط نرخ رشد مالیات در سه سال آخر دولت قبل به طور معمول حدود ۲۰ درصد بوده است، این نرخ در دولت آقای رئیسی رسید به ۶۰ درصد، یعنی سالی ۶۰ درصد مالیات افزوده شد.
منظور اظهار داشت: چون مدتی مسؤولیت سازمان مالیاتی را در این دولت به عهده داشتم، عملاً ما با عادلانه کردن نظام مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدیدی که مالیات پرداخت نمی کردند، با هوشمندسازی مالیاتی و استفاده از نظام داده ها توانستیم مالیات را قدری به مالیات عادلانه نزدیک نماییم، البته هنوز هم اعتقاد داریم که میان آنچه مالیات وصول می شود و ظرفیت وصول مالیات، فاصله وجود دارد، ما هنوز تمام طرح های مالیاتی را شناسایی نکردیم، هنوز تمام مالیات حقه را دریافت نمی نماییم و به همین جهت هم ما می بینیم سهم مالیات در تامین بودجه در دولت آقای رئیسی نسبت به دولت قبل یک افزایش چشم گیری پیدا کرد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود: به همان میزان هم ما توانستیم اتکای دولت را به منابع ناپایدار کاهش دهیم که یکی از آنها درآمدهای نفتی است و همین طور یکی از آنها انتشار اوراق مالی است. آن جایی که ما مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی و فروش نفت مان پاسخگوی نیازهای ما نیست لاجرم می رویم به طرف انتشار اوراق بدهی.
وی افزود: در دولت آقای رئیسی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل بازپرداخت شد و میزان انتشار اوراق خالصی که در این دولت در این سه سال اتفاق افتاد، فقط ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی اگر ما نسبت بگیریم؛ نسبت خالص انتشار اوراق به کل بودجه دولت؛ در دولت قبل در سه سال آخر دولت؛ این نسبت ۱۴ درصد بوده، در دولت آقای رئیسی این به ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی دولت توانسته است با شناسایی منابع پایدار بجای انتشار اوراق، به طرف منابع پایدارتر برود که عمده ترین آنها مالیات و حقوق گمرکی بوده است، البته کنار این دولت از ظرفیتهای خالی صادرات نفت هم بهره برده است.
منظور تصریح کرد: در دولت قبل ما موارد زیاد و اوقات زیادی بود که نفتی که می خواستیم صادر نماییم، بازار صادراتی در اختیار نداشتیم، این نفت روی کشتی ها باقی می ماند تا برای آن مشتری پیدا نماییم، اما در این دولت تمام نفتی که تولید شد که ظرفیت تولید هم افزایش چشم گیری پیدا کرد، ما ظرفیت تولیدمان از حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده اکنون به ۳.۶ میلیون بشکه در روز و این ظرفیت بخشی به مصرف داخل و بخشی به صادرات اختصاص پیدا می کند.
وی اضافه کرد: درآمد صادرات نفت ما به همین نسبت بالا رفته است؛ یعنی در دولت آقای رئیسی ما توانستیم در درآمد حاصل از صادرات نفت یک افزایش قابل توجهی ایجاد نماییم، بر این اساس حدودا سالی ۱۵ میلیارد دلار، به درآمد صادرات نفت نسبت به سالهای آخر دولت قبل افزوده شد.
منظور اشاره کرد: همه اینها کنار هم موجب شد که ما بتوانیم پایداری بودجه ای را افزایش دهیم، کسری بودجه را کنترل نماییم و در سال قبل ما توانستیم ۹۹ درصد هزینه های جاری را که در بودجه پیش بینی شده بود اختصاص دهیم و پرداخت نماییم و ۸۵ درصد هزینه های عمرانی و اعتبار طرح های عمرانی مان را اختصاص دهیم. مجموع اینها موجب شد میزان افتتاح طرح ها در این دولت به شدت افزایش پیدا کند. ما فقط در سال قبل بیش از ۱۲۰۰ پروژه و طرح را افتتاح کردیم.
افزایش ۲۴ درصدی بودجه سال ۱۴۰۳ برای جلوگیری از کسری بودجه پنهان
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اکنون کسری بودجه را به تدریج به طرف صفر شدن نزدیک می نماییم. کسری بودجه ما دو نوع است. یک نوع کسری بودجه پنهان است، یعنی ما در بودجه درآمدهایی می گذاریم که این درآمدها قابل تحقق نیست؛ بطور مثال اگر ما ظرفیت فروش نفت مان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، در بودجه می نویسیم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان. این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان؛ کسری بودجه پنهان است. ما در این دولت کوشیدیم که کسری بودجه پنهان را حذف نماییم.
وی اضافه کرد: مخصوصاً در بودجه ۱۴۰۳ به این موضوع، به جد پرداختیم. به همین جهت کل بودجه ما در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، فقط ۲۴ درصد رشد کرد. در صورتیکه سالهای قبل رشد بودجه در بعضی از سال ها ۵۰ درصد بود.
منظور درباب چگونگی رشدهای بعضاً ۵۰ درصدی بودجه در بعضی سال ها اظهار داشت: به خاطر اینکه منابع؛ واهی بود. وقتی منابع؛ واهی است، شما هزینه های زیاد تعریف کنید، از آن طرف هزینه ها تحقق پیدا می کنند، منابع تحقق پیدا نمی کنند؛ این تبدیل می شود به کسری بودجه پنهانی که خودرا آشکار می کند.
واقعی شدن درآمد و هزینه مهم ترین اصلاح ساختار بودجه
منظور درباب اصلاحات ساختاری بودجه اظهار داشت: مهم ترین اصلاح ساختار بودجه ای که انجام دادیم؛ واقعی کردن درآمدها و منابع دولت، کاهش میزان نسبت انتشار اوراق، حرکت به طرف منابع پایدار بودجه ای و البته استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات نفت کشور بود. این اقدامات در مجموع بودجه دولت را به یک بودجه پایدارتری تبدیل کرد که کسری این بودجه به بخش های دیگر انتقال پیدا نکنند. وقتی ما در عمل کسری پنهان بودجه داریم، هزینه ها اتفاق می افتد، دولت چه کار می کند؟ متوسل می شود به روش های تامین مالی تورمی که یکی از عمده ترین آنها این است که بصورت غیرمستقیم از منابع و تسهیلات نظام بانکی استفاده می نماید.
وی اظهار داشت: ما در این دوره سعی کردیم که کسری دولت را به نظام بانکی منتقل نکنیم و این مسأله موجب شد که در بخش پولی هم ما به یک انضباط برسیم. یعنی انضباط بودجه ای مقدمه ای شد برای تحقق انضباط پولی در کشور. پس یکی از با اهمیت ترین رویکرد های ما در دولت شهید رئیسی این بود که بتوانیم خود دولت را بصورت پایدار با اتکا به منابع قابل اعتماد و پایدار؛ تامین مالی نماییم. نتیجه تمام این اقداماتی که ما انجام دادیم در طرح های تملک خود دولت و پشتیبانی از سرمایه گذاری های بخش دولتی چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب بازار سرمایه، اینها نتیجه اش این شد که ما شاهد رشد اقتصادی نسبتاً قابل توجهی شدیم.
بازگشت ایران به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به این که در سه سال آخر دولت قبل رشد اقتصادی دولت حدود منهای سه درصد بوده است، اظهار داشت: یعنی در سه سال آخر نه فقط ما سالانه رشد اقتصادی نداشتیم، به طور متوسط سالی سه درصد اقتصاد ما کوچک تر شده است. در دولت آقای رئیسی در این سه سال گذشته، رشد اقتصادی کشور بالای ۵ درصد بوده است. به طور متوسط در هر سال، یعنی ما در سال ۱۴۰۰، ۵ و نیم درصد رشد داریم، در ۱۴۰۱، ۵ درصد رشد داریم، در ۱۴۰۲ نزدیک به ۶ درصد رشد داریم. این رشد نشان دهنده یک جهش در اقتصاد است.
وی اشاره کرد: یک اتفاق جدید است یعنی ما از رشدهای منفی آمدیم به رشد بالای مثبت که شما می بینید که سازمان های بین المللی این رشد ایران را تحسین می کنند، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این رشد اقتصادی ایران را در این شرایط با همه فشارها و تحریم های بین المللی آنها تحسین می کنند.
ضرورت رشد بیشتر سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی برای بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور
منظور با اشاره به این که بخش عمده این رشد، مرهون افزایش تشکیل سرمایه در اقتصاد است، اظهار داشت: ما شاهد این هستیم که در سه سال قبل تشکیل سرمایه ناخالص در کشور افزایش قابل توجهی پیدا می کند. در سه سال آخر دولت قبل رشد تشکیل سرمایه ناخالص یا همان سرمایه گذاری کل در اقتصاد، منهای ۳ و نیم درصد بود. در سه سال قبل در این دولت، رشد سرمایه به بالای ۴ درصد مثبت رسیده است، یعنی ما از شرایطی که سرمایه کشور، حجم سرمایه های کل اقتصاد، کاهش پیدا می کرد آمدیم به شرایطی که حجم سرمایه های ناخالص کشور درحال افزایش پیدا است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم اقتصاد را بزرگ تر بکنیم، باید بتوانیم سرمایه گذاری ناخالص را از میزانی که الان به آن دست پیدا کردیم بیشتر شود. علت هم این است که ما استهلاک سرمایه را باید جبران نماییم این سرمایه گذاری هایی که الان دارد انجام می گیرد عملاً هنوز تمام استهلاک سرمایه را جبران نمی نماید. بدین سبب یکی از دلیلهای کم رشدی در اقتصاد عدم تشکیل سرمایه و عدم سرمایه گذاری کافی است، جهت گیری دولت این بوده که ما فضا را به این سمت ببریم که هم سرمایه گذاری دولتی در ماشین آلات و ساختمان، هم سرمایه گذاری های غیردولتی بیاید کمک نماید تا بتوانیم موجودی سرمایه در اقتصاد را افزایش بدهیم که متناسب با آن رشد هم اتفاق می افتد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلان اینکه البته در کنار این ها موضوع راندمان هم بطورکامل مورد توجه دولت بوده است، اظهار داشت: آماری که سازمان ملی راندمان منتشر نموده و همین روزهای اخیر در مورد رشد راندمان در سال قبل بطور تفصیلی این آمار و گزارش انتشار یافت، نشان داد که ما در سال قبل رشد راندمان در اقتصاد چیزی حدود ۲ درصد بوده است. یعنی ما از رشد حدود نزدیک به ۶ درصد ۲ درصد این رشد را از محل راندمان حاصل کردیم.

منبع: