۱۱ و هفت دهم میلیارد دلار برای واردات کالا پرداخت گردید

به گزارش اجاره، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا اظهار داشت: از آغاز سالجاری تابحال ۱۱ میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها اختصاص یافت که سهم کالاهای اساسی و دارو ۲ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار بود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در قسمت خبر ۱۴ سیما اظهار داشت: از آغاز سال تا کنون ۱۱.۶۹۹ میلیارد دلار ارز برای واردات انواع کالا به کشور در مرکز مبادله ارز اختصاص یافت.
به گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار امروز در مرکز مبادله در قسمت اسکناس ۴۵ هزار و ۸۴ تومان، بخش حواله ۴۲ هزار و ۹۵ تومان، اسکناس یورو ۴۹ هزار و ۴۶ تومان، حواله یورو ۴۵ هزار و ۷۹۵ تومان، اسکناس درهم ۱۲ هزار و ۲۷۶ تومان و حواله درهم ۱۱ هزار و ۴۶۲ تومان مبادله شد.
وی اضافه کرد: ۲.۹ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و دارو به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۶.۳۸ میلیارد دلار برای واردات کالای بازرگانی، ۲.۰۷۳ میلیارد دلار برای واردات در مقابل صادرات و برای ارز خدماتی (دانشجویی، سفر و اعزام بیماران) ۲۵۶ میلیون دلار اختصاص یافت.
بالسینی در مورد میانگین نرخ ارز اختصاص یافته به واردات در سالجاری، اظهار داشت: نرخ میانگین وزنی دلار ۳۷ هزار و ۱۱۸ تومان، یورو ۴۰ هزار و ۳۸۰ تومان، درهم ۱۰ هزار و ۱۱۷ تومان و یوان چین ۵ هزار و ۱۲۳ تومان در مرکز مبادله ثبت شده است.
وی اظهار داشت: برای واردات کالای اساسی ۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار و برای دارو ۴۴۴ میلیون دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص یافت.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار نمود: بر مبنای بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت ملزم به تأمین ارز کالای اساسی و دارو به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، چون این کالاها مورد مصرف عموم مردم است و باید به نرخ ترجیحی پایین تر از بازار تأمین ارز شود.
وی اظهار داشت: ارز صنایع در سامانه نیما ۹۲۷ میلیون دلار، ارز واردات در مقابل صادرات ۵۲۹ میلیون دلار، ارز نیمایی برای واردات صنایع و تجهیزات الکترونیکی ۱۰.۴۴ میلیارد دلار، ارز واردات و صادرات ۱۱۲ میلیون دلار، ارز نیمایی صنایع معدنی ۵۱۰ میلیون دلار و واردات در برابر صادرات ۴۰۱ میلیون دلار و ارز ماشین های تولید در نیما ۴۹۷ میلیون دلار و واردات در برابر صادرات ۳۴۱ میلیون دلار تأمین ارز شد. در مورد منسوجات ارز نیما ۳۲۴ میلیون دلار و واردات در برابر صادرات ۲۰ میلیون دلار، سرفصل سایر ارز نیما ۳.۰۸۶ میلیارد دلار، واردات و صادرات ۶۷۰ میلیون دلار و سرجمع ارز نیمایی ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار و واردات و صادرات ۲ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار تأمین ارز در مرکز مبادله انجام شده است.

منبع: