۱۰۰۰ روز با دولت مردمی؛ تامین مالی سخت و هوشمندانه دولت سیزدهم برای واردات واکسن

اجاره: تامین مالی واردات واکسن نشان می دهد، دولت به شدت هوشمندانه رفتار کرده و خریداری واکسن تنها از کشورهای چین و روسیه نبوده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، دولت سیزدهم در شرایطی اقدامات اجرائی کشور را از دولت دوازدهم در اختیار گرفت که وضعیت کرونا همچنان خطرناک بود و ترس زیادی در دل مردم برای شروع موج های جدید وجود داشت. آمار کشته شدگان کرونا به بالای ۴۹۰ نفر رسیده بود و موج وحشت جامعه را فراگرفته بود در هر روز تعداد بالایی به کرونا مبتلا می شدند و در هر روز بیش از ۴۱ هزار نفر بر جمعیت کرونائی کشور افزوده می شد. در زمان تحویل دولت سیزدهم تنها ۱۸ میلیون نفر واکسن زده بودند و بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران هنوز واکسنی را دریافت نکرده بودند. در آن زمان تبلیغات وسیعی مقابل دولت و نظام شکل گرفته بود و دولت را مخالف واردات واکسن معرفی کرده بودند اما دولت سیزدهم توانست به فاصله کوتاهی تامین مالی برای واردات واکسن را آغاز نموده و در این امر موفقیت های زیادی را کسب کند. تعدادی از ایرانیان در دولت دوازدهم برای تزریق به کشورهای همسایه شامل ارمنستان و ترکیه رفته تا بتوانند واکسن باکیفیت تزریق کنند و این چالش برای دولت سیزدهم آن هم در آغاز فعالیتش خیلی مشکل و سنگین بود. جایگاه شهید امیرعبداللهیان برای دیپلماسی وزیر امور خارجه در واردات واکسن نقش به سزایی داشته و توانست کشورهای مختلف شامل چین و روسیه را قانع کند تا به ایران واکسن های بیشتری ارسال شود. تامین مالی برای واردات مسکن در دولت به خوبی انجام شد و سنگین ترین محموله ورود واکسن به میزان ۱۰ میلیون دوز در دولت شهید انجام شد. دولت رئیسی توانست تنها در یک محموله واردات بیش از نیمی از محموله ها را نسبت به دولت قبل وارد کند که قابل تأمل است، پیش از دولت سیزدهم تنها ۱۸ میلیون واکسن وارد شده بود اما در دولت رئیسی تنها در یک قدم ۱۰ میلیون واکسن وارد شد. انتقال پول در زمان تحریم خیلی مشکل و نفس گیر بوده اما دولت سیزدهم تنها در عرض چند ماه توانست با بوجودآوردن کانال های گوناگون هم فروش نفت را بیشتر کند و هم انتقال پول برای خرید واکسن را به خوبی انجام دهد و ۱۶۲ میلیون واکسن را وارد کند. ۲۸ میلیون دُز واکسن اهدایی اقدامات خیره کننده امیرعبداللهیان موجب شد که ایران واکسن های اهدایی چند برابری را نیز کسب کند، واکسن های وارداتی اهدایی نیز شامل ۵۰ هزار اسپوتنیک اهدایی صربستان، هشت میلیون و ۴۶ هزار و ۷۹۶ هزار دز سینوفارم اهدایی، ۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۳۰ دز واکسن آسترازنکا و یک میلیون دز بهارات اهدایی بوده است که مجموع این واکسن های اهدایی ۲۸ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۶ دز بوده است. آمار واکسن های خریداری شده در دوران کرونا
براساس آمارهای سازمان غذا و دارو، آمار واکسن های خریداری شده به تفکیک (دز) شامل ۹۶۳ هزار دز آسترازنکا کوبل دارو، چهار میلیون و ۴۱ هزار و ۲۰۰ دز واکسن اسپوتنیک، ۱۱۲ میلیون دز سینوفارم هلال، ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۸۰۰ دز آسترازنکا کوواکس، ۱۲۵ هزار واکسن بهارات، ۱۰ میلیون و ۱۲ هزار و ۱۰۲ دز واکسن سینوفارم امارات، ۳ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۶۰۰ دز سینوفارم کوواکس که جمع این واکسن ها ۱۳۴ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۷۰۲ دز واکسن وارداتی است.
تحلیل واردات واکسن نشان می دهد، دولت به شدت هوشمندانه رفتار کرده و خریداری واکسن تنها از کشورهای چین و روسیه نبوده است. دولت سیزدهم توانسته از کشورهای هند، روسیه، امارات، صربستان، انگلستان واکسن وارد کند و این امر نیاز به ایجاد کانال های پولی – مالی گوناگون بوده و دولت سیزدهم در این امر بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است.
یکی از خسارت های برجام، شناسایی راه های دور زدن تحریم توسط آمریکا بوده و به همین علت واردات واکسن به تأخیر افتاده بود اما با اقدامات سریع دولت سیزدهم در ایجاد کانال های جدید فروش نفت و تامین مالی برای واکسن، مشکل واردات واکسن بصورت معجزه آسایی حل شد.

منبع: