اعلام محدودیت های جدید ترخیص درصدی کالا از گمرک

اجاره: سازمان توسعه تجارت ایران موضوع تغییر در نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرک برای اختصاص های در صف را اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامه ای به رییس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت موضوع تغییر در نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرک برای اختصاص های در صف را اعلام نمود.
در این نامه آمده است: باتوجه به موافقت ریاست سازمان توسعه تجارت خواهشمند است نحوه کنترل اختصاص ارز در ارسال اطلاعات ثبت سفارش به گمرک در گام اول به شرح زیر تغییر یابد:
۱. درباب اولویت های ۱ یا ۲۱ ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن اختصاص ارز به گمرک ارسال شود.
۲. درباب اولویت های ۲۲ و ۲۳ فقط در صورتی اطلاعات ثبت سفارش ارسال شود که یا پرونده دارای حداقل یک ردیف اختصاص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد و یا درخواست اختصاص ارز آن حداقل ۱۵ روز در صف اختصاص ارز بانک مرکزی مانده باشد.
۳. درباب اولویت های ۲۴ و ۲۵ فقط در صورتی اطلاعات ثبت سفارش ارسال شود که یا پرونده دارای حداقل یک ردیف اختصاص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد و یا درخواست اختصاص ارز آن حداقل ۳۰ روز در صف اختصاص ارز بانک مرکزی مانده باشد.
۴. درباب سایر اولویت ها فقط در صورتیکه ثبت سفارش دارای حداقل یک ردیف اختصاص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد، اطلاعات ثبت سفارش به گمرک ارسال شود.
لازم به ذکر است قواعد مربوط به نامه های شماره ۲۱۷۵۳۸۴ و ۲۵۵۱۲۶۸ همچنان به قوت خود باقی است. خواهشمند است مراتب اجرای این مساله یک ماه قبل از عملیاتی شدن آن در سامانه جامع تجارت به اطلاع بازرگانان برسد.

منبع: