اعلام نرخ حقوق ورودی جدید گوشیهای مسافری

اجاره: طبق نامه دفتر فناوری گمرک ایران به دانشگاه تهران، محاسبات حقوق ورودی گوشیهای مسافری تغییر نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق نامه دفتر فناوری گمرک ایران به دانشگاه تهران، محاسبات حقوق ورودی گوشیهای مسافری تغییر کرده است.
طبق تغییراتی که از روز گذشته پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ اعمال شد، حقوق ورودی گوشیهای کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد، گوشیهای ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار ۶ درصد و گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود.

منبع: