در حاشیه جلسه هیات دولت؛ خاندوزی: دولت فرآیندهای اهلیت خریداران در اصل ۴۴ را مصوب کرد

به گزارش اجاره، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه چهارشنبه دولت با اشاره به اینکه دولت فرآیندهای اهلیت خریداران در اصل ۴۴ را مصوب کرد، اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام استانها می شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در هفته جاری هیات دولت اصلاحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را که پس از ۱۶ سال که نیازمند اصلاح جدی در مبحث شرکت داری دستگاه ها بود، انجام داد و هم اصلاح برخی فرآیندهای خصوصی سازی و اهلیّت مراحل خریداران را مصوب کرد.
وی اضافه کرد: هیات دولت با نشاندار کردن برخی وصولی های مالیاتی کشور به نفع پروژه های نیمه تمام همان استان ها موافقت نمود و مودیان مالیاتی بخش های مختلف می تواند انتخاب کنند، بخشی از مالیات پرداختی شان صرف تکمیل کدام پروژه نیمه تمام استان شان بشود.

منبع: