سامانه فکتورینگ مطالبات قراردادی در دسترس عموم قرار گرفت

به گزارش اجاره، سامانه فکتورینگ مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد به صورت رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، در جهت اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای عرضه شیوه های نوین تأمین مالی، سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی https: //factoring.mefa.ir/ بعد از حدود یک سال بهره برداری آزمایشی، به صورت رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.
قابلیت های برجسته این سامانه عبارتند از فکتورینگ (تأمین مالی دریافتنی ها)، فکتورینگ معکوس (تأمین مالی پرداختنی ها) و فکتورینگ در زنجیره تأمین با این توضیح که قابلیت فکتورینگ (تأمین مالی دریافتنی ها)، امکان تأمین مالی بر مبنای مطالبات دریافتنی کسب و کارها را فراهم می آورد؛ فکتورینگ معکوس (تأمین مالی پرداختنی ها) که در این حالت، کسب و کارها می توانند از راه تأمین مالی پرداختنی ها، تعهدات مالی خویش را به تأمین کنندگان تسویه کنند و فکتورینگ در زنجیره تأمین که سامانه این امکان را فراهم می سازد که تمامی مراحل فکتورینگ در زنجیره تأمین به صورت الکترونیکی و هوشمند صورت گیرد.
ویژگی ها و امکانات سامانه
فرآیند الکترونیکی و هوشمند: از مرحله ثبت نام کسب و کار، احراز مطالبات تا انعقاد قرارداد بین نهاد مالی و تأمین مالی شونده، همه چیز به صورت کاملا الکترونیکی صورت می گیرد. این فرایند نه تنها به تسهیل امور مالی کمک می نماید، بلکه از دقت و سرعت بیشتری هم برخوردار می باشد.
مدیریت مطالبات: امکان مدیریت و پیگیری ساده و کارآمد مطالبات قراردادی برای هر دو طرف تأمین مالی کننده و تأمین مالی شونده، به واسطه این سامانه فراهم گشته است.
توسعه امکان تأمین مالی: این سامانه بستر مناسبی برای نهادهای بانکی و غیر بانکی جهت تأمین مالی بوجود می آورد و دسترسی عموم کسب وکارهای حقیقی و حقوقی به منابع مالی را گسترش می دهد.

تسهیل در امور مالی: با ارتقا فرآیندهای مالی و معرفی شیوه های نوین تأمین مالی، دسترسی سریع تر و کارآمدتر به منابع مالی ممکن می شود.

منبع: