اجاره

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه خبر داد: رشد شصت و سه درصدی و بیست و سه درصدی صادرات ایران با ازبکستان و قرقیزستان

اجاره: جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک اقتصادی ازبکستان و قرقیزستان» اجرا شد.به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی […]

اجاره

رئیس سازمان امور مالیاتی: رویکردهای مهم دولت مردمی با هوشمندسازی محقق می شود

اجاره: به گزارش اجاره، رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلان اینکه قدمهای مهمی برای هوشمندسازی مالیاتی برداشته شده است، اظهار داشت: نتایج هوشمندسازی در افزایش کارایی، رشد وصولی ها […]