اجاره

وزیر اقتصاد در گفت وگو با اجاره مطرح کرد؛ اصلاح انتشار گواهی اوراق سپرده خاص در صورت احراز مشکلات

به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد با اعلان اینکه انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) تصمیم دولت بود، اظهار داشت: اگر در این زمینه دغدغه ای وجود داشته […]