اجاره

سخنگوی صمت درگفت وگو با اجاره: مناطق آزاد اطلاعات انبارهای خودرا ارائه نمی دهد

به گزارش اجاره، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به کمکاری تعدادی از دستگاهها نظیر دبیرخانه مناطق آزاد پیرامون ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها اظهار داشت: عدم ثبت اطلاعات تخلف […]

اجاره

محسنی اژه ای در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان استان زنجان: اصناف سازوکارهای حمایتی داشته باشند

به گزارش اجاره، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: وقتی فردی جرمی را مرتکب می شود باید به روشی با این فرد مجرم برخورد شود که شخصیت، کار، آینده و خانواده […]