اجاره

سال جهش تولید با مشارکت مردم- ۲۲؛ چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳

اجاره: جهت دادن تسهیلات و وام های ارزان برای ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی وافزایش ظرفیتهای جدید یکی از زمینه های تحقق […]