اجاره

مدیرعامل سازمان حسابرسی: فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به هیچ عنوان حقیقت ندارد

به گزارش اجاره، مدیرعامل سازمان حسابرسی اظهار داشت: برخی مواردی که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص بعنوان ۹۲ هزار میلیارد تومانی آمده است را تأیید نمی نماییم و امکان […]

اجاره

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد؛ عدم الزام سهامداران حقیقی صندوق ها به تسلیم اظهارنامه مالیاتی

اجاره: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری را ابلاغ نمود. به گزارش اجاره به نقل […]