اجاره

سلسله یادداشت های تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصاد دریا محور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اجاره اقتصاد دریا محور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتبه گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دکتر مصطفی قادری حاجت، عضو اندیشکده آمایش بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استادیار جغرافیای […]

اجاره

عجز و لابه آمریکایی ها و اروپایی ها از توانمندی ایرانی ها؛ ایران با یک سیستم مالی مخفی تحریم ها را دور می زند

اجاره: به اذعان منابع غربی، شواهد حاکی از آنست که یک سیستم مالی مخفی به ایران کمک کرد تا این کشور در مقابل تحریم های آمریکا مقاومت کند. خبرگزاری مهر، […]

اجاره

کارشناس مسائل اوراسیا: فرآیند تغییر عضویت ایران در پیمان شانگهای دو سال طول می کشد

کارشناس مسائل اوراسیا تصریح کرد موافقت نامه تجارت ترجیحی به توافق نامه تجارت آزاد با کشورهای حوزه اوراسیا به دنبال سفر رئیسی به روسیه محقق خواهد شد.به گزارش اجاره به […]