اجاره

سخنگوی صمت درگفت وگو با اجاره: مناطق آزاد اطلاعات انبارهای خودرا ارائه نمی دهد

به گزارش اجاره، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به کمکاری تعدادی از دستگاهها نظیر دبیرخانه مناطق آزاد پیرامون ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها اظهار داشت: عدم ثبت اطلاعات تخلف […]

اجاره

مهر بررسی کرد؛ بودجه انقباضی دولت برای سال آینده نگاه ویژه به مالیات و فروش نفت

اجاره: تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه بصورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است. به گزارش […]