اجاره

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها: به جای نهادهای بیمه گر یارانه دارو به بیماران تعلق می گیرد

به گزارش اجاره، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: مقرر است از مهرماه یارانه دارو به جای نهادهای بیمه گر به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد و پرداخت یارانه […]