اجاره

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی: تعیین نسبت های سود فعالیت سال ۱۴۰۰ برخی صاحبان مشاغل

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین نسبت های سود فعالیت سال ۱۴۰۰ برخی صاحبان مشاغل آگاهی داد.به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی […]