اجاره

از سوی تیم های استارت آپی عرضه شد ایجاد پلتفرمی برای بازارسازی دست سازهای زندانیان

یکی از تیم های استارت آپی با همکاری سازمان زندان ها با راه اندازی پلتفرمی راهکاری برای ایجاد ارزش افزوده برای زندانیان فراهم نمود.احسان صفرنواده، مدیر عامل یکی از شتابدهنده […]

اجاره

گزارش اجاره؛ گام مهم مجلس یازدهم در ایجاد عدالت مالیاتی

به گزارش اجاره بازاریابی اینفلوئنسری که بعنوان پدیده ای نو ظهور درآمدمیلیاردی برای صاحبانش ایجاد کرده، توسط مجلس مشمول مالیات شد تا میلیاردرهای اینستاگرامی هم مانند کارگران و کارمندان مالیات […]