اجاره

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با اجاره مطرح کرد؛ گردش مالی یک هزار هزار میلیارد تومانی قاچاق در ایران

به گزارش اجاره، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: برآوردها نشان میدهد گردش مالی قاچاق در ایران […]