اجاره

درخواست واردکنندگان موبایل از دستگاه های مسوول واردکنندگان را از بلاتکلیفی درآورید

به گزارش اجاره سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از ناهماهنگی در سامانه ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همین طور مشکل تامین ارز برای واردات […]