اجاره

انجمن واردکنندگان برنج: در مورد شرایط نامناسب نگهداری محموله های برنج در گمرک زاهدان اخطار داده بودیم

به گزارش اجاره انجمن واردکنندگان برنج در اطلاعیه ای ضمن اظهار تاسف از صدمه دیدن حجم قابل توجهی از کالاهای معطل مانده در گمرک زاهدان در اثر بارندگی و سیلاب […]