اجاره

رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: مالیات داروی تلخی است که باید به اقتصاد کشور خورانده شود

به گزارش اجاره، لرستان رئیس شورایعالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مالیات داروی تلخی است که باید به اقتصاد کشور خورانده شود.محمد مسیحی امروز ۲۸ مرداد در آئین […]