اجاره

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: کشور نیازمند پارک علم و فناوری در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است

به گزارش اجاره، مرکزی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: کشور نیازمند ایجاد سه هزار پارک علم و فناوری در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است.دکتر علی […]

اجاره

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری: تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی به دانش بنیان ها پرداخت خواهد شد

به گزارش اجاره، علی وحدت اظهار داشت: زیرساخت تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی آماده شده و تعدادی از الزامات قانونی آن باقی مانده است. به گزارش اجاره به نقل از […]