اجاره

با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه انجام شد؛ جلسه کمیته مشترک اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق

اجاره: جلسه کمیته مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق با حضور مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و هیئت همراه و امید صباح دبیر […]