اجاره

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان: ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد وصولی اصفهان طی شش ماهه سال جاری بود

به گزارش اجاره، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اظهار داشت: درآمد وصولی این استان در شش ماهه سال جاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که پنج […]