اجاره

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد حمایت ۹۰درصدی از حضور دانش بنیان ها در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ترکیه

به گزارش اجاره مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور ۱۴ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه تجهیزات پزشکی ترکیه با حمایت ۹۰ درصدی این صندوق اطلاع داد.به گزارش اجاره […]