اجاره

مهمترین رویدادهای کشاورزی در آخرین هفته دی ماه از رفع ممنوعیت ثبت سفارش برنج تا نوسانات بازار گوشت و مرغ

به گزارش اجاره، در ۷ روز گذشته در قسمت کشاورزی خبرهای مهمی منتشر گردید که از مهم ترین آنها میتوان به رفع ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج، کاهش قیمت مرغ […]