اجاره

گلایه گیلانی ها از نحوه مدیریت بازار مرغ زنده خروج مرغ از استان گیلان محدود و مشروط به دریافت مجوز شده است

به گزارش اجاره یک پرورش دهنده مرغ گوشتی در استان گیلان ضمن اشاره به این که دریافت مجوز روزانه برای صدور مرغ به استانهای دیگر فرآیندی زمان بر بوده که می […]