اجاره

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد؛ فروش ۱۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در ۶ مزایده

به گزارش اجاره، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سال جاری ۶ دوره مزایده الکترونیکی برگزار کرده است که در آن بیشتر از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا […]