اجاره

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد؛ تشکیل کارگروه خبرگان بانکی در استانها

به گزارش اجاره قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: بزودی کارگروه خبرگان بانکی باهدف پاسخگویی به هموطنان و دسترسی آنها به مسئولان بانک مرکزی در شهرستان […]

اجاره

از سوی پژوهشکده آمار مطرح شد؛ پیش بینی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد برای نیمه اول امسال

پژوهشکده آمار تورم نیمه اول امسال را در سه سناریوی بدبینانه، خوشبینانه و حدوسط پیش بینی نمود که در سناریوی بدبینانه، بالاترین نرخ تورم نقطه ای ماهانه مربوط به اردیبهشت […]