اجاره

دبیرکانون مرغداران گوشتی کشور: نرخ کرایه های حمل و نقل نهاده ۲ تا ۳ برابر بیشتر از نرخ مصوب است

دبیرکانون مرغداران گوشتی کشور اظهار داشت: کرایه های حمل نهاده ها ۲تا ۳ برابر بیشتر از نرخ مصوب است و مرغداران ناچار به پرداخت مبالغ پیشنهادی رانندگان هستند.پرویز فروغی در […]