اجاره

مقام مسئول خبر داد؛ واریز اعتبار سازمان هدفمندی برای تأمین آب آشامیدنی استان خوزستان

به گزارش اجاره مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت ۵۷۵ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی وتامین آب آشامیدنی استان خوزستان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها […]

اجاره

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ ۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

به گزارش اجاره معاون سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های […]

اجاره

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد؛ تشکیل کارگروه خبرگان بانکی در استانها

به گزارش اجاره قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: بزودی کارگروه خبرگان بانکی باهدف پاسخگویی به هموطنان و دسترسی آنها به مسئولان بانک مرکزی در شهرستان […]