اجاره

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد؛ تشکیل کارگروه خبرگان بانکی در استانها

به گزارش اجاره قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: بزودی کارگروه خبرگان بانکی باهدف پاسخگویی به هموطنان و دسترسی آنها به مسئولان بانک مرکزی در شهرستان […]

اجاره

تولید پوشش اپوکسی خودترمیم شونده کاربردی در زیر آب برای مقابله با خوردگی

به گزارش اجاره محققان دانشگاه های حکیم سبزواری، صنعتی اصفهان و دانشگاه میلان ایتالیا در پژوهشی بین المللی، پوشش اپوکسی خودترمیم شونده با قابلیت عملکرد در زیر آب تولید کردند.به […]