اجاره

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داد نظارت برمراکز معاینه فنی خودرو ها افزایش می یابد

اجاره: سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون درباب افزایش نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو های سبک و سنگین و موتور سیکلت ها آگاهی داد.عبدالجلال ایری […]