اجاره

رئیس سازمان صمت استان خبر داد: ۱۶ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن لرستان

به گزارش اجاره، لرستان رئیس سازمان صمت لرستان اظهار داشت: ۱۶ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن استان است.بهمن جعفری در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: یکی از اقدامات سازمان […]