اجاره

نحوه فسخ اجاره

اجاره: قرارداد اجاره نیز مانند تمامی قرادادهای لازم، قابلیت فسخ را داشته و ممکن است بدین علت منحل گردد. با وکیل ملکی گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید. قرارداد اجاره […]

اجاره

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تشکیل جلسه برای توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت همسان سازی حقوق

به گزارش اجاره نوبخت نوشت: امروز عصر با نمایندگان تشکل های بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی نشستی خواهیم داشت تا درباره توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار متناسب سازی […]