اجاره

گفت وگوی اجاره با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ثبت سفارش محموله لوازم خانگی بوش در ارتباط با پیش از ممنوعیت واردات است

به گزارش اجاره مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار داشت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت بوش در ارتباط با پیش از ممنوعیت […]

اجاره

گزارش اجاره؛ شفافیت تراکنش های بانکی پیش نیاز شناسایی فعالیتهای سوداگرانه

به گزارش اجاره افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل پیشگیری از فرار مالیاتی، فراهم کردن امکان دریافت مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل […]