نتیجه ۶ سال مشاجره در حوزه تراریخته ها؛ هدایت شرکت های زیست فناوری به سمت تولید گل های زینتی!، شورای ایمنی زیستی تکلیف را روشن کند

به گزارش اجاره دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به مشاجرات گسترده در عرصه تولید محصولات تراریخته با اشاره به اینکه برای من خیلی سخت است که مشاهده کنم […]

رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از دام های وارداتی پژوهشگاه ابن سینا تاکید کرد اصرار داریم که حتما تحقیقات کاربردی شود، استقبال مسئولان کشوری از تولید خارج رحمی جنین گاو

اجاره: رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از پژوهشگاه ابن سینا که اخیراً نسبت به واردات ۵۰ رأس گاو از نژاد برتر گوشتی برای «تولید خارج رحمی جنین» اقدام نموده است، […]