اجاره

معاون سازمان اداری در گزارش اجاره: دولت حداقل سه درصد کوچک شد، سهم ۲۸ دستگاه اجرایی در کوچک سازی

به گزارش اجاره معاون سازمان اداری و استخدامی از کاهش ۳ درصدی اندازه دولت خبر دادو اظهار داشت: تابحال اهداف کمّی ۲۸ دستگاه اجرایی برای اصلاح نظام اداری در چارچوب […]

اجاره

لاریجانی در نشست مشترک حمایت از رونق تولید: بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده نماید

اجاره: رئیس مجلس اظهار داشت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش های مختلف ارائه شده است، بطور مثال محرومیت از معافیت مالیاتی می تواند برای صادرکنندگانی که ارز […]