اجاره

روحانی در گفتگو با رئیس سازمان برنامه و بودجه: ۳۰هزار میلیارد برای پروژه های زیرساختی تا اختتام خرداد تامین گردد

به گزارش اجاره رئیس جمهور اظهار داشت: تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه های زیرساختی کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل تا اختتام […]