اجاره

معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد ابلاغ آئین نامه جدید بررسی تراکنش های بانکی در هفته جاری

به گزارش اجاره معاون سازمان امور مالیاتی از ابلاغ آئین نامه جدید بررسی تراکنش های مالیاتی در هفته جاری اطلاع داد و اظهار داشت: اتاق بازرگانی، تسریع در استرداد مالیات […]