برچسب اقتصادی برای حفاظت از جنگل ها

به گزارش اجاره محققان دریافتند که جنگل ها برای حفاظت بیشتر باید برچسب اقتصادی داشته باشند.

به گزارش اجاره به نقل از ساینس، فرار از ترافیک های پرسروصدا و آلودگی هوا و پناه بردن به دل جنگل، می تواند بسیار موثر باشد، اما گاهی این درختان بدون در نظرگرفتن ارزش خود از بین می روند.
نتایج بررسی ها نشان داده است که ارزش گذاری برای یک درخت، راهی برای محافظت بیشتر از آنها است. اگر ارزش یک درخت از سایه تا زیبایی محاسبه شود، بهترین راه برای حفاظت از درخت و جنگل هاست.
از مهمترین موارد برای ارزش گذاری درخت، سن درخت، برآورد تعداد افرادی که از آن ممکن است لذت ببرند، سایه درخت، میوه درخت و بسیاری موارد دیگر است.
یکی از رایج ترین روش ها در انگلستان، استفاده از روش CAVAT است که ارزش یک درخت بعنوان یک منافع عمومی محاسبه می گردد.