تسریع در تولید خودروهای ملی

به گزارش اجاره دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار داشت: خودروسازان باید خروج آمریکا از برجام را به فال نیک گرفته و روند تولید خودروهای ملی را تسریع کنند.

آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: خوشبختانه در چند سال اخیر به موازات همکاری با خودروسازان مطرح جهان، مبحث طراحی و تولید پلتفرم های ملی هم از جانب صنعت خودرو پیگیری شده است.

وی با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ هم اکنون مشغول طراحی و توسعه پلتفرم های ملی خود هستند، تصریح کرد: در این شرایط با عنایت به آنکه آمریکا از برجام خارج شده خودروسازان باید این مورد را به فرصتی برای تسریع در روند طراحی و تولید خودروهای ملی تبدیل کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: البته با عنایت به تاکیدات و مواضع کشورهای اروپایی به همراه چین و روسیه در زمینه ضرورت حفظ برجام، تحریم های احتمالی آمریکا در آینده مشکل خاصی برای صنعت خودرو تولید نخواهد کرد زیرا کشورهای اروپایی، روسیه و چین به این تحریم ها نمی پیوندند.

وی اضافه کرد: از آن سو هم صنعت خودروی ما ارتباطی با صنعت خودروی آمریکا نداشته است که بخواهد از تحریم های احتمالی آمریکا متاثر شود ازاین رو نگرانی از این جنبه برای صنعت خودرو وجود ندارد.

محبی نژاد با اشاره به اینکه با این حال مواضع آمریکا لزوم خودکفا شدن صنعت خودرو را مجددا به ما یادآوری کرد، خاطرنشان کرد: در این شرایط از دو خودروساز بزرگ انتظار می رود در کنار ادامه همکاری با خودروسازان مطرح جهان، طراحی و تولید پلتفرم ها و خودروهای ملی را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

وی اظهار نمود: امیدواریم با اقدام خودروسازان در یکی دو سال آینده شاهد عرضه خودروهای جدید ملی به بازار باشیم. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با عرضه مشوق های لازم همچون تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده داده شده برای نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، شرایط را برای ارتقای صنعت قطعه سازی و خودروسازی فراهم آورد.