از پشم چینی دام ها تا مبارزه با سفیدک سبزی ها سفارش های هواشناسی کشاورزی برای هفته دوم خردادماه

اجاره: مبارزه با سوسک های گرده خوار وشته ها در باغات به جز در ایام بارانی، مبارزه با سفیدک های سبزیجات و صیفی جات، احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به احتمال وقوع صاعقه و پشم چینی دام ها با عنایت به روند افزایش دما همچون سفارش های هواشناسی کشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه (۷ تا ۱۱ خردادماه) است که از جانب اداره هواشناسی کشاورزی کشور اعلام شده است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۷ خرداد) تا روز جمعه (۱۱ خرداد) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به کاهش نسبی دما از روز سه شنبه

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف تا پیش از آغاز بارش به خصوص پیش از روزسه شنبه

• مبارزه با سفیدک سطحی و بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار و احتیاط در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوه

• پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاکستان ها برای انجام مبارزه به موقع(خروج حشره کامل) با آن ها و احتیاط در ایام دوشنبه و پنج شنبه به علت بارش پراکنده و خودداری در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• حذف شاخه های اضافی، خشک، پاجوش ها و نرک ها در باغات میوه و بچه گیری در نهالستان ها

• پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص پیش از روز سه شنبه

• زراعت:

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره(چغندرقند، سیب زمینی، پیازو…) و احتیاط در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سرگوم و احتیاط در ایام دوشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و خودداری در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• پایش تراکم پوره آفت سن در مزارع غلات و اقدامات کنترلی با نظر کارشناسان فنی

• پایش آفت مینوز گوجه فرنگی و احتیاط در ایام دوشنبه و پنج شنبه به علت بارش پراکنده و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در ایام دوشنبه و پنج شنبه به علت بارش پراکنده و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• کنترل مزارع کلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سم پاشی مزارع آلوده و احتیاط در ایام دوشنبه و پنج شنبه به علت بارش پراکنده و خودداری در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• پایش تراکم پوره آفت سن در مزارع غلات و اقدامات کنترلی با نظر کارشناسان فنی و احتیاط در ایام دوشنبه و پنج شنبه به علت بارش پراکنده و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• مبارزه با علف های هرز مزارع کشت های بهاره با نظر کارشناسان فنی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به کاهش نسبی دما از روز سه شنبه

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه به خصوص در ایام سه شنبه و چهارشنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها به خصوص در ایام سه شنبه و چهارشنبه

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد به علت وقوع بارش

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به کاهش نسبی دما از روز سه شنبه

• زراعت:

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف تا پیش از روز سه شنبه

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات بعد از گاورو شدن خاک و خودداری از این کار در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص پیش از روز سه شنبه

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به کاهش نسبی دما از روز سه شنبه

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام سه شنبه و چهارشنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در کردستان در روز سه شنبه و در کرمانشاه و لرستان در ایام سه شنبه و چهارشنبه و در همدان در ایام سه شنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد

• کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر پس از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخم به جز در ایام بارانی

• انجام مرحله اول مبارزه با کرم سیب به جز در ایام بارانی

• مبارزه با سوسک های گرده خوار و شته ها در باغات به جز در ایام بارانی

• استفاده از سموم گیاه پایه و کم خطر در مبارزه با سفیدک های سبزیجات و صیفی جات

• استفاده از سموم قارچ کش و ترکیبات مسی در باغاتی که آلوده به بیماری لکه غربالی هستند پیش از رسیدن میوه ها

• مبارزه به موقع با سفیدک حقیقی مو

• زراعت:

• کلتیواتور زنی بین ردیف های کشت چغندرقند برای مبارزه با علف های هرز و فارو زنی پس از عملیات کلتیواتورزنی برای احیای جوی ها و خاک دهی پای بوته ها

• شروع کاشت ذرت دانه ای و علوفه ای با استفاده از ارقام مناسب بخصوص رقم سینگل کراس ۷۰۴

• قطع مصرف کود ازته در مزارع کلزای پاییزه جهت جلوگیری از تولید شاخه های جدید و جلوگیری از غیر یکنواختی رسیدن غلاف ها

• کنترل مزارع جهت مبارزه به موقع با پوره سن گندم

• کنترل مزارع گندم جهت مبارزه به موقع با زنگ زرد و سپتسوریوز

• پایش مزارع چغندرقند از نظر فعالیت کک ها و هم شیوع احتمالی بیماری سفیدک

• پایش مزارع نخود از نظر بیماری برق زدگی و مبارزه شیمیایی در صورت نیاز

• مبارزه با سوسک های گرده خوار و شته ها در مزارع کلزا و باغات به جز در ایام بارانی

• دامپروری و مرغداری:

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه بارش پراکنده و احتمال وقوع صاعقه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها به علت بارش پراکنده

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در ایام دوشنبه و سه شنبه

• انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان با نظر کارشناس از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی با عنایت به شرایط آب و هوایی از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و وزش باد

• مبارزه با آفت سپردار سفید توت در باغات سیاه ریشه با نظر کارشناس از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• زراعت:

• تسریع در عملیات زراعی برنج ( نشاء کاری و… ) به منظور استفاده از باران های موسمی

• کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج

• انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع گندم و سایر محصولات

• کشت نشاء های صیفی جات

• برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و…

• برداشت از مزارع رسیده کلزا از روز سه شنبه تا پنج شنبه به علت بارش پراکنده

• مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری استان از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در ایام دوشنبه و سه شنبه

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز سه شنبه تا پنجشنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• شیلات:

• در صورت وجود آزولا و طبعا کاهش اکسیژن آب استخرها نسبت به جمع آوری آن و هوادهی استخرها اقدام نمایند.

• زنبورداری:

• تولید سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• استان گلستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در ایام دوشنبه و سه شنبه

• در صورت نیاز سم پاشی جهت کنترل آفات مکنده باغات گلابی و زیتون جهت کنترل آفت پسیل

• برای کنترل بیماری های قارچی مزارع سبزی و جالیز با استفاده از سموم قارچ کش با دوره کارنس کم سم پاشی شود.

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام نمایند.

• کوددهی سرک ازته در باغات هسته دار

• زراعت:

• کشاورزان سیب زمینی کار مناطق جنوبی با عنایت به نیاز آبی بوته سیب زمینی به آبیاری و کمبود رطوبت خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام نمایند.

• کشاورزان با عنایت به وزش باد در چند روز آینده از تولید آتش در مجاورت مزارع گندم و جو پرهیز کنند تا از آتش سوزی و خسارت به مزارع پیشگیری شود.

• با عنایت به پیش بینی بارش های رگباری در نقاط مختلف استان خودداری از برداشت کلزا با عنایت به بارش پراکنده در روز سه شنبه

• خودداری از کشت سویا و آفتابگردان با عنایت به بارش پراکنده در روز سه شنبه و به منظور جلوگیری از سله بستن خاک

• با عنایت به اهمیت تاریخ کاشت و شرایط مساعد دمایی، علی رغم احتمال بارش های رگباری، به کشاورزان سفارش می گردد کشت پنبه را با حداکثر سرعت ادامه دهند.

• کشاورزان در صورت تمایل به کشت پنبه پس از گندم و کلزا بلافاصله پس از برداشت گندم کشت پنبه را انجام دهند به روش بدون خاک ورزی با کارنده مخصوص کشت

• کشاورزان پنبه کار پس از برداشت کلزا ابتدا زمین را آبیاری کنند سپس بذرهای جوانه زده کلزا را با شخم از بین ببرند و اقدام به کشت پنبه کنند.

• پنبه کاران استان برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشکسالی هیدرولوژیک حتما پنبه را به صورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت کنند.

• کشاورزانی که از ضد عفونی بذر با سموم حشره کش غفلت کرده اند مراقب خسارت آفات مکنده همچون تریپس باشند.

• در صورت عدم وقوع بارش و عدم جوانه زنی مناسب بذر پنبه یا وجود سله در سطح زمین، کشاورزان با آبیاری سبک به خروج جوانه از خاک کمک کنند.

• در مزارع آلوده به گل جالیز بعد از برداشت محصول و پیش از آتش زدن بقایای مزارع آلوده به گل جالیز به منظور خشک شدن سریع بقایا از علف کش گراماکسون به میزان ۳ لیتر در هکتار استفاده گردد.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در ایام دوشنبه و سه شنبه

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز سه شنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده باران

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده باران

• منابع طبیعی:

• خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی در روز سه شنبه به علت بارش پراکنده باران

• خودداری از برافروختن آتش در مراتع و جنگل ها

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به کاهش نسبی دما

• پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص پیش از روز سه شنبه

• کشت محصولات بهاره همچون ذرت، سیب زمینی و سبزی و صیفی جات

• در صورت نیاز مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همینطور خوشه خوار در تاکستان ها و خودداری از این کار از سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• در صورت نیاز مبارزه شیمیائی ضد انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشک و پسیل گلابی و غیره و خودداری از این کار از سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• در صورت نیاز مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو، آفات کرم آلو، کرم سیب وخوشه خوارانگور و خودداری از این کار از سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• مبارزه شیمیایی با آفت مگس گیلاس در فرصت کوتاه باقی مانده در مناطق سردسیر و خودداری از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• زراعت:

• پایش و مبارزه مناسب در برابر آفاتی همچون سن غلات و بیماری هایی همچون لکه نواری و زنگ در مزارع گندم

• کشت چغندرقند و ذرت و احتیاط از روز سه شنبه تا پنج شنبه به علت بارش پراکنده باران

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز و خودداری از این کار از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات و احتیاط از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به کاهش نسبی دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به احتمال وقوع صاعقه از روز سه شنبه تا پنجشنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز سه شنبه تا پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص پیش از روز سه شنبه در شهرهای واقع در شمال استان اصفهان

• در صورت نیاز مبارزه شیمیائی ضد انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشک و پسیل گلابی و غیره و احتیاط در شمال استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همینطور خوشه خوار در تاکستان ها و احتیاط در شمال استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو، آفات کرم آلو، کرم سیب وخوشه خوارانگور و احتیاط در شمال استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• در باغ های پسته و انار با عنایت به نتایج آزمایش خاک و برگ و در صورت کمبود ازت به آبیاری همراه با کودهای ازته غیر از اوره مثل سولفات آمونیوم و نیترات کلسیم اقدام گردد.

• در مورد استفاده از گوگرد برای مبارزه با آفات گیاهی توجه گردد میزان و زمان استفاده از آن با مشورت کارشناسان کشاورزی صورت گیرد تا سبب عقیم شدن جوانه های زایشی سال آینده پسته یا طغیان کنه های گیاهی نشود.

• با عنایت به وزش باد و افزایش تبخیر از سطح باغ و افزایش احتمال ریزش گلهای انار در صورت امکان به آبیاری سبک باغ اقدام گردد.( حتی المقدور آبیاری شبانه صورت گیرد.)

• در صورت مشاهده طغیان شته روی پاجوش های انار می توان به حذف پاجوش ها اقدام نمود.

• آبیاری باغ های پسته طبق نوبت و دور آبیاری

• جهت جلوگیری از ریزش میوه های زردآلو براثر وزش باد شدید فعلا از آبیاری درختان زردآلو خودداری شود.

• باغداران در صورت شکار مگس مدیترانه ای در تله های نوری یا فرمونی با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به نصب مواد جذب کننده و طعمه پاشی در ساعات عصرگاهی اقدام نمایند.

• با افزایش نسبی دما و وزش باد کنه های گیاهی در گلخانه ها افزایش می یابد. بنابراین ضمن نصب توری مناسب روی پنجره ها و در ورودی و نصب مه پاش در گلخانه به کنترل کنه ها با کنه کش مناسب اقدام گردد.

• زراعت:

• آبیاری مزارع که درمرحله خوشه دهی و پرکردن دانه ها هستند به صورت حداقل و در ساعات بدون وزش باد صورت گیرد تا از خوابیدگی بوته ها بر اثر وزش باد جلوگیری شود.

• ردیابی پوره های سن گندم وبیماری زنگ گندم و احتیاط در شمال استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از آفت شته

• کشت سورگوم به منظور تامین علوفه کشاورزانی که منابع آب کافی جهت کشت ذرت ندارند.

• با عنایت به مساعد بودن اوضاع جوی تا اواسط هفته جاری پیازکاران مناطق سردسیر استان، هرچه سریعتر نسبت به انتقال نشاء های خود به زمین اصلی اقدام نمایند.

• با عنایت به کاهش بارندگی و افت منابع آبی استان کشاورزان، با اطمینان ازتامین آب به انجام کشت های بهاره اقدام نمایند.

• زارعین میمه اصفهان با عنایت به مشاهده آفت سن غلات در بعضی از مزارع گندم و جو نسبت به مبارزه با سم فنترتیون اقدام نمایند.

• کشاورزان سیب زمینی کار بخش میمه با عنایت به مساعد شدن شرایط آب و هوایی نسبت به کاشت سیب زمینی اقدام نمایند و در صورت رسیدن محصول سبزی و صیفی به مرحله داشت نسبت به تغذیه با کودهای کامل اقدام نکنند.

• با عنایت به روند گرم شدن هوا و شیوع پوره سن گندم زمان سم پاشی نزدیک است و کشاورزان با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات آمادگی لازم را داشته باشند.

• زنبورداری:

• انتقال کندوهای زنبورعسل به اطراف باغات

• تولید سایه بان بر روی کندوها

• محافظت از کندوها با عنایت به بارش پراکنده در شمال استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه

• دامداری:

• پشم چینی دام ها با عنایت به روند افزایش دما

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت درمرغداری ها و دامداری ها به علت نوسانات دما

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• بازدید از باغات انگور جهت مبارزه با سفیدک

• انجام مرحله اول مبارزه با کرم سیب به جز در ایام بارانی

• اقدام به مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات میوه و همینطور خوشه خوار در تاکستان ها

• تمیز کردن پوشش گلخانه ها جهت استفاده بهتر از نور

• بازدید از باغات جهت مبارزه با بیماری های قارچی و درصورت نیاز اقدام به مبارزه شیمیایی

• زراعت:

• آماده سازی بستر کشت و اقدام به کشت های بهاره همچون ذرت، گوجه فرنگی و…

• انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی و اقدام به کشت

• استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو و مبارزه مکانیکی با علف های هرز در مزارع

• وجین علف های هرز مزارع دیم عدس و نخود

• مبارزه با پوره سن گندم درنقاط گرم و معتدل

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به روند افزایش دما

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره کش ها

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• برداشت محصولات درساعات اولیه روز وعصر باتوجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول درهوای خنک

• برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز

• آبشویی شته ها با آب خالص و با فشار سم پاش در ساعات خنک روز در باغات انار در صورت مشاهده طغیان آفت شته روی برگ ها و گل ها

• مسدود کردن سوراخ های کرم خراط روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از تکثیر کرم خراط یا لارو پروانه فری

• حذف و بریدن و سوزاندن شاخه های خشک و نیمه خشک درختان پسته و کف باغ جهت کنترل موثر سوسک های سرشاخه خوار پسته

• مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها

• زراعت:

• با عنایت به مساعد بودن وضعیت جوی کشاورزان نسبت به جمع آوری محصولات گندم و جو و کلزا اقدام نمایند.

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا، گندم و جو

• زنبورداری:

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره کش ها

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه کندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به روندافزایش دما

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات

• در صورت نیاز مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام و زردآلو

• در صورت نیاز مبارزه با خوشه خوار در تاکستان ها

• در صورت نیاز مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو، آفات کرم آلو، کرم سیب و خوشه خوار انگور

• زراعت:

• بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری ها ی سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• پایش آفت سن در مزارع گندم

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به روند افزایش دما

• زنبورداری:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایلام در ایام چهارشنبه و پنجشنبه به علت بارش پراکنده

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• حفظ دور آبیاری نخیلات استان با عنایت به افزایش دما

• در صورت نیاز مبارزه با سفیدک انگور

• چین برداری سبزی و صیفی در فواصل زمانی کمتر به منظور جلوگیری از رشد زیاد

• زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (کلش) به منظور حفظ میکروارگانیسم های خاک در مزارع برداشت شده

• تولید کنندگان غلات که محصول خویش را برداشت کرده اند، تمهیدات لازم جهت تسریع در انتقال آنها در نظر بگیرند.

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم

• اضافه کردن کود ازته (ترجیحاً سولفات آمونیوم) استارتر بعد از برداشت هر چین یونجه با عنایت به افزایش دمای خاک به بیش از ۳۰ درجه

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• پشم چینی دام ها با عنایت به روند افزایش دما

• زنبورداری:

• جابه جایی کندوهای عسل و انتقال آن ها به مناطق خنک تر

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی