مصوبه شورای اقتصاد ابلاغ شد؛ سرمایه گذاری تا سقف ۱۰ میلیارد دلار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

اجاره: مصوبه شورای اقتصاد درباره سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر بر مبنای اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تصویبنامه شورای اقتصاد در مورد طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری با شماره ۱۲۸۸۴۵ مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۷ از جانب محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید.متن تصویبنامه به این شرح است: اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۳۹۶ درخواست شماره ۲۸۷۵۸۱‏/۶۰ مورخ ۲۳‏/۱۲‏/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت را درمورد طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‏- ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳‏/ت۵۲۰۹۹هـ مورخ ۲۷‏/۵‏/۱۳۹۴ مورد بررسی و توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی طرح، همینطور سقف تعهد دولت، زمان بندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه های سرمایه گذاری طرح را در سقف ده میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰‏/۰۰۰‏/۶۶۶‏/۱۰) دلار به شرح جدول ذیل و رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد: ۱- منابع حاصل از صرفه جویی سوخت به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی ناوگان فرسوده درصورت برابر یا بیشتر بودن تعداد و مجموع ظرفیت کامیونت ها، کامیون ها و کشنده های اسقاط شده با تعداد و مجموع ظرفیت خودروهای جایگزین شده جدید (برای هر قرارداد منعقده) مشروط به آن که خودروهای فرسوده فوق با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حداقل یک سال پیش از نوسازی در شبکه حمل و نقل عمومی فعال بوده باشند برپایه جدول ذیل مصوبه قابل پرداخت می باشد.۲- منابع حاصل از صرفه جویی سوخت به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی ناوگان فرسوده اتوبوس و مینی بوس با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‏/ شهرداری های ذی ربط بر مبنای جدول ذیل مصوبه قابل پرداخت خواهد بود.۳- ارزش صرفه جویی حاصل به ازای هرکیلومتر پیمایش که با استفاده از سامانه های مربوطه اندازه گیری و اعلام می شود، طبق الگوی جدول پیوست و با لحاظ کردن کل پیمایش برای ناوگان جدید نوسازی شده توسط بخش غیردولتی که در سیستم حمل و نقل جاده ای درون شهری و برون شهری مشغول به کار می شوند حداکثر ۷ سال و حداکثر تا سقف کل جدول مذکور پرداخت می گردد.۴- مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفه جویی سوخت: -پس از تحویل کامیون/ خودرو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع شش ماهه بعد از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ ذکر شده در جدول پیوست را (معادل صرفه جویی سوخت حاصله) تا سقف کل مبلغ جدول مذکور، بعد از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده های نفتی (نفت گاز) یا کاهش واردات فرآورده های نفتی، با استفاده از بانک مرکزی به حساب اعلامی از جانب خزانه داری کل کشور واریز کرده و به حساب بدهکار دولت منظور نماید و براین اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب کند.۵‏- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‏/ شهرداری ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که معاینه فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانه های نفت، راه وشهرسازی و کشور اعلام نمایند.۶‏- آخرین سال پرداخت منابع ماده (۱۲) در این مصوبه، سال ۱۴۰۶ و میزان تجمعی این منابع طی سال های ۱۴۰۶‏-۱۳۹۷ و سقف تعهد دولت حداکثر ده میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰‏/۰۰۰‏/۶۶۶‏/۱۰) دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.۷‏- ناوگان جدید می بایست دارای فناوری روز بوده و به تأیید وزارت نفت برسد.۸‏- شرکت های تأمین کننده ناوگان، موظفند برپایه قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان خودرو، نسبت به ارائه خدمات بعد از فروش و تأمین قطعات اقدام نمایند.۹‏- انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلایل عملیاتی بلامانع است، مشروط به آنکه از سال ۱۴۰۶ فراتر نرود.۱۰‏- وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‏/ و شهرداری ها موظفند گزارش عملکرد طرح را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.۱۱‏- محاسبات میزان صرفه جویی در این مصوبه برپایه قیمت نفت خام هر بشکه ۶۰ دلار صورت گرفته است.۱۲‏- در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱‏/۵‏/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.۱۳‏- هزینه های عمومی پایش و صحه گذاری (مدیریت طرح و سامانه) به میزان حداکثر نیم درصد سرمایه گذاری تأمین می گردد و تأمین هزینه اختصاصی پایش و صحه گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه گیری و صحه گذاری صرفه جویی) هر طرح به عهده سرمایه گذار عامل صرفه جویی است که در سرمایه گذاری محاسبه می گردد.۱۴‏- بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده توسط دولت تضمین می گردد.۱۵‏- تعداد و نوع ناوگان حمل و نقل عمومی، میزان برآورد صرفه جویی و حداکثر یارانه قابل اختصاص مطابق جدول ذیل مصوبه است.۱۶- سرمایه گذار عامل صرفه جویی موظف است در قبال شماره گذاری هر دستگاه خودرو جدید حداقل یک دستگاه خودروی فرسوده را مطابق مواد (۱) و (۲) از رده خارج نمایند.۱۷‏- بازپرداخت سرمایه گذاری در طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از محل صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت می گردد، بعنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و بنابراین از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.۱۸‏- رعایت مفاد مصوبه شماره ۸۷۶۱۰ مورخ ۲۴‏/۷‏/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درمورد «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی» در اجرای این مصوبه الزامی است.۱۹‏- بازپرداخت تعهدات سرمایه گذاری این طرح از محل افزایش فروش (صادرات) فرآورده های نفتی صرفه جویی شده ناشی از اجرای طرح مذکور یا کاهش واردات فراورده های نفتی، در سقف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و بعد از ابلاغ سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد و ایفای تعهدات مذکور نبایستی منجر به کاهش منابع هدفمندی یارانه ها (موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها) مندرج در قوانین بودجه های سنواتی شود.۲۰‏- این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبات شماره ۲۸۳۸۶۱ مورخ ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۴ طرح جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ده تن با سن بالاتر از ۳۵ سال و شماره ۲۸۳۹۰۳ مورخ ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۴ طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی با اتوبوس های پایه گازسوز شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آنها می گردد.۲۱- کلیه قراردادهای منعقده در قالب مصوبات مذکور در ماده (۲۰) به قوت خود باقی بوده و دستگاه اجرایی آنها (وزارت نفت) مجاز است قراردادهای صادره در قالب مصوبات یادشده را ظرف مدت شش ماه از ابلاغ، با این مصوبه تطبیق و اصلاح نماید.
جدول برآورد تعداد، انواع خودروها، یارانه صرفه جویی هر خودرو و حداکثر صرفه جویی
قابل بازپرداخت از محل طرح
*در صورت جایگزینی اتوبوس دیزلی درون شهری (مختص غیر کلان شهرها و تا تعداد ۵۰۰۰ دستگاه)، یارانه صرفه جویی متناسب با نوع سوخت مطابق یارانه صرفه جویی ردیف دوم و در سقف تعداد ناوگان، متوسط پیمایش سالانه و سرجمع ردیف اول جدول قابل بازپرداخت خواهد بود.