فراخوان عمومی سازمان برنامه برای تدوین ۵بسته عملیاتی اقتصاد ایران

اجاره: سازمان برنامه از عموم مردم و کارشناسان خواست در صورتی که ایده های خویش را برای مدنظر قراردادن در ۵ بسته عملیاتی جدید این سازمان برای حل مشکلات اقتصادی دارند، با این سازمان در بین بگذارند.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان و مدیران این سازمان در بیانیه ای با تاکید بر آمادگی کامل برای مواجهه با دسیسه ها و توطئه های شوم دشمنان میهن عزیزمان در بیانیه ای تصریح کرده اند: حال که رئیس جمهور محترم در مورد برخی اقدامات ازجمله کاهش هزینه ها و تولید اشتغال سازمان را مکلف با عرضه برنامه ای جدید کرده اند ما مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اعلام می داریم تمامی توان کارشناسی و علمی خویش را به کار خواهیم گرفت تا برنامه های اجرایی موردنظر را حداکثر تا هفته آینده تدوین و تقدیم نماییم. در ادامه این بیانیه آمده است: رجا واثق داریم که این دفعه هم با همدلی و امید و دوشادوش یکدیگر می توانیم با سربلندی و افتخار مشکلات را از پیش رو برداریم در این بیانیه از آحاد مردم عزیز ایران خواسته شده است در صورتی که ایده نوینی برای مدنظر قرار دادن در ۵ بسته عملیاتی جدید این سازمان شامل حوزه ها و موضوعات بودجه، مدیریت نقدینگی، تولید، اشتغال و پشتیبانی از اقشار کم درآمد دارند، با استفاده از وبگاه سازمان به نشانی www.mporg.ir در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.