توسعه کشاورزی از اولویت های صندوق پشتیبانی از سرمایه‎ گذاری زیست فناوری

اجاره: دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از مهم ترین اولویت های صندوق پشتیبانی از سرمایه‎ گذاری زیست فناوری، توسعه بخش کشاورزی است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مصطفی قانعی با اشاره به خدمات صندوق پشتیبانی از سرمایه‎ گذاری زیست فناوری، بیان کرد: اولویت های سرمایه گذاری در این صندوق شامل حوزه کشاورزی، تجهیزات، دارو، نفت، واکسن، محیط زیست، آنتی بادی مونوکلونال، میکروآرنا، ویروس های انکولیتیک و پروبیوتیک می گردد.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه توسعه کشاورزی در کشور یک لزوم ملی است، صندوق پشتیبانی از سرمایه‎ گذاری زیست فناوری، یکی از اولویت های اصلی خویش را توسعه این بخش در کشور قرار داده است.

به قول قانعی، فعالیت این صندوق از سال ۹۴ و با هدف تامین منابع مالی به منظور پشتیبانی از کسب وکارهای فناورانه، تجاری سازی طرح های نوآورانه و مشارکت در پروژه های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکت ها در راه تجاری سازی و تولید محصولات زیستی و ارتقای سطح کشور در این حوزه افتتاح شد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: صندوق پشتیبانی از سرمایه گذاری زیست فناوری یکی از بخش هایی است که در طرح شتابدهنده زیست فناوری پزشکی همکاری می کند و شرکت ها می توانند از خدمات این صندوق بهره ببرند.