در پنج ماه نخست سال؛ واردات گوشت گاو منجمد ۷ درصد افزایش یافت

اجاره: در پنج ماه نخست سال ۴۲ هزار و ۹۲۵ تن گوشت گاو منجمد به ارزش ۱۸۳ میلیون و ۱۸۴ هزار دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۳.۹۳ و از لحاظ ارزش ۶.۷۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در پنج ماه نخست سال جاری ۴۲ هزار و ۹۲۵ تن گوشت گاو منجمد به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۱۸۳ میلیون و ۱۸۴ هزار دلار است. واردات گوشت گاو منجمد به ایران ۰.۳۱ درصد از وزن کل و ۰.۹۷ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می گردد. در مدت مشابه سال قبل ۴۱ هزار و ۳۰۲ تن گوشت گاو منجمد وارد شده بود که ۰.۲۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. همینطور ارزش واردات این محصول در بین کل کالاهای وارداتی ۱۷۱ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار بود که از لحاظ ارزش هم ۰.۸۲ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می شد. بدین سان آمار نشان داده است که واردات گوشت گاو منجمد در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳.۹۳ درصد و از لحاظ ارزش ۶.۷۸ درصد کاهش یافته است.