براساس آمارهای رسمی سیگار فقط قاچاقی وارد می شود!

اجاره: رویه صفر بودن میزان واردات سیگار از ابتدای سال تابحال ثابت مانده است و هرآنچه سیگار وارد می گردد قاچاق است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، چهار ماهه نخست سال جاری برپایه برآوردهای صورت گرفته میزان قاچاق سیگار رقمی معادل دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون نخ بوده و این درحالی است که برپایه آمار اعلامی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان واردات رسمی سیگار همچنان بر روی خط صفر میل می کند.

میزان صادرات محصولات دخانی طی چهار ماهه نخست سال جاری به گونه ای بوده که تنباکوی سنتی رشد ۴۲۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه می کند و تنباکو معسل هم رشدی ۱۰۵ درصدی را طی مدت مذکور داشته است. این در شرایطی است که صادرات توتون تا آخر تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵۱ درصدی را تجربه کرده و میزان صادرات سیگار نسبت به سال قبل ثابت مانده است.

در مورد واردات محصولات دخانی هم باید اعلام نمود که تنباکو معسل با کاهش واردات ۵۶ درصدی روبه رو شده و در مورد سیگار از ابتدای سال تابحال واردات رسمی صفر بوده است.

در حال حاضر تعداد واحدهای فعال دخانی در بخش سیگار ۱۸ مورد و در حوزه تنباکو ۲۸ مورد است که جمعا ۴۶ واحد فعال دخانی را شامل می گردد.

در ذیل جدول مربوط به صادرات و واردات محصولات دخانی تا آخر تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: