تاخیر ۴۰ روزه در ابلاغ نرخ های تضمینی تصویب نشده

اجاره: بعد از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشت، هنوز نرخ های تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است که البته به قول مسئولان وزارت جهادکشاورزی افزایش قیمت امسال قطعی بوده و بزودی این نرخ ها ابلاغ می گردد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برپایه تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مبحث این قانون در هر سال زراعی را قبل از شروع فصل کشت (تا آخر شهریورماه) و به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. این در شرایطی است که امسال هم مانند سال های گذشته نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.
البته قبل از این هم محمود حجتی – وزیر جهاد کشاورزی- درباره چگونگی فرآیند پیشنهاد و بررسی نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ایسنا اینگونه توضیح داده بود که وزارت جهاد کشاورزی برپایه قانون نرخ های پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است ارسال کرده و برپایه قانون باید این نرخ ها قبل از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا می شد.
وی با بیان این که روش خرید تضمینی در بعضی محصولات کشاورزی با عنایت به قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد که می توان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت اشاره نمود، اضافه کرد: بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد به علت برخی مشغله های کاری و مشکلات موجود هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، اما امسال بطور قطع افزایش قیمت نسبت به سال قبل خواهیم داشت.
بعد از گذشته حدود یک هفته از این اظهارات آقای وزیر، از عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی – هم در این باره سوال کردیم که چرا نرخ های خرید تضمینی زودتر تصویب و ابلاغ نمی گردد و آیا برنامه و با عنایت به این که در سال قبل زراعی نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش نیافت، امسال عزمی در دولت برای افزایش آن وجود دارد؟ که به ایسنا پاسخ داد: باآنکه وزارت جهاد کشاورزی هم با اندکی تاخیر و در مردادماه نرخ های پیشنهادی خویش را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد اما انتظار می رود این نرخ ها با عنایت به آغاز فصل زراعی، هر چه سریع تر تصویب و ابلاغ شود.
اما از این اظهارات هم بیشتر از دو هفته می گذرد و هنوز شورای اقتصاد نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب و ابلاغ نکرده است و انتظار می رود مسئولان هر چه سریع تر این وظیفه قانونی شان را انجام دهند.