قانون اصلاح صدور چک به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ گردید

اجاره: رئیس جمهور قانون اصلاح قانون صدور چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی، قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نمود.
این قانون در ۱۳ آبان امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۳ آبان ماه در شورای نگهبان تأیید و ۲۹ آبان به مجلس واصل شده بود.
از موارد مهم قانون اصلاح صدور چک می توان به «مشمول قانون چک بودن چک های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از جانب بانک به دارنده چک» اشاره نمود.
متن کامل قانون مذکور در اینجا قابل دسترسی است.