رییس کل گمرک در گفت و گو با مهر؛ فقدان زیرساخت ارتباطی علت عدم اتصال به سامانه جامع تجارت است

اجاره: رییس کل گمرک اظهار داشت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال الان تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می شود،
مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباب چالش چند ساله در مورد اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، گفت: از قبل قرار بوده سازمان های در رابطه با تجارت با هم لینک شوند و ارتباط الکترونیک داشته باشند. رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: اما این مساله به سبب عدم تکمیل زیرساخت ها هنوز نتوانسته عملیاتی شود. میراشرفی اشاره کرد: یکی از این زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های ارتباطی میگردد که تابحال مشکلاتی در این حوزه وجود داشته و البته امیدواریم با استفاده از کمک های وزیر ارتباطات بتوانیم مشکلات مربوط به زیرساخت را مرتفع نماییم. وی اظهار داشت: البته تبادل اطلاعات بین این دو سامانه الان هم انجام میگردد اما آنچه که درباب تبادل برخط اطلاعات گفته می شود، نیاز به زیرساخت دارد که هنوز در این خصوص گرفتار مشکل هستیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: سامانه های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه سازی این سامانه ها را تسریع نماییم.