انتقاد پارسا از موازی کاری در ارائه آمار؛ آمار بانک مرکزی و مرکز آمار گویا برآمده از دو کشور مختلف است

به گزارش اجاره رئیس مرکز آمار اظهار داشت: قانونی که به منظور حذف موازی کاری تدوین شد، خود با نام بردن از بانک مرکزی تبدیل به مجوزی برای موازی کاری شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیدعلی پارسا در مراسم عرضه نتایج پروژه تدوین و اجرای نظام جامع آماری، تصریح کرد: زیرساخت حکمرانی شایسته در جامعه امروز پس از امنیت، تولید داده های آماری با کیفیت است.
رئیس مرکز آمار اضافه کرد: در غیر این صورت نه تنها برنامه ریزی های کلان بلکه تصمیم گیری های خرد بخش دولتی و غیردولتی شکل نمی گیرد.
وی افزود: از سال ۲۰۱۰ به این سو، کشورها به سمت گذر از نظام سنتی پیش رفته اند اما ما تازه در سال ۲۰۱۸ در حال صحبت درباره این مورد هستیم.
پارسا با اشاره به اینکه در نظام های سنتی، پرسشنامه های کاغذی، تبلت و اینترنت در اختیار مردم گذاشته می گردد و مردم اطلاعات را به صورت خوداظهاری ثبت می کنند، اظهار داشت: این در شرایطی است که در نظام های پیشرفته، دستگاه های اجرایی در حین انجام وظایف، سامانه هایی دارند که ریزداده های مورد نیاز نظام آماری و برنامه ریزی کشور را تامین می کنند.
وی با اشاره به اینکه فراهم کردن این بستر در کشور ربطی به ترامپ و تحریم ندارد بلکه نیاز به آگاهی، عزم و اراده دارد، تصریح کرد: البته باید اظهار داشت که اطلاعات دریافتی پیش از رسیدن به دست کارشناسان مرکز آمار کدینگ می شوند و کارشناس اطلاعات و شناسه های هویتی افراد را نمی بینند.
پارسا با اشاره به اینکه باید قوانین در این راستا تغییر کند، اضافه کرد: پیش از تغییر قوانین تلاش کردیم با بخشنامه معاون اول رییس جمهور کار را جلو ببریم.
رئیس مرکز آمار همینطور با اشاره به تفسیر و تحلیل آمارها اظهار داشت: گاهی تفسیرها به گونه ای است که پایین بودن سواد آماری را نشان داده است و ما به جای اینکه سواد آماری را بالا ببریم به اعداد و ارقام شک می نماییم.
وی افزود: تورم ماهانه و نقطه به نقطه زندگی مردم را نشان داده است و تورم سالانه مبین عملکرد دولت می باشد.
پارسا همینطور با اشاره به موازی کاری در کشور در ارتباط با عرضه آمار اظهار داشت: قانون به صورت مشخص مرکز آمار را مسئول عرضه آمار دانسته است اما همان قانون در جایی دیگر گفته که سایر دستگاه ها هم می توانند آمار عرضه کنند.
رئیس مرکز آمار خاطرنشان کرد: قانونی که به منظور حذف موازی کاری است، خودش با نام بردن از بانک مرکزی، مجوزی برای موازی کاری شده است. این در شرایطی است که تنها در ۱۲ کشور، بانک مرکزی رشد اقتصادی و در ۵ کشور نرخ تورم را اعلام می کند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: زمانی که اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار را در مورد آمار کشور می بینیم، گمان می نماییم این آمار برای دو کشور مختلف است!
پارسا خاطرنشان کرد: به صورت کلی ما خواهان «گذر از نظام سنتی آماری با استفاده از تغییر قانون و مقررات متناسب با این مساله» و «حذف موازی کاری» هستیم.