معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی مطرح کرد امکان راه اندازی کلینیک صنعت، سهم ۱۰ درصدی جهاد دانشگاهی از بودجه دولتی

به گزارش اجاره معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی با عنایت به سابقه فعالیت در عرصه های صنعتی، آماده نیازسنجی از صنایع است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، احمد شریفی زاده در دیدار با استاندار مرکزی بیان کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه صنایع مختلف فعال است و با داشتن هفت هزار عضو جهادگر در سراسر کشور و چندین پژوهشکده و پژوهشگاه ماموریت ها و فعالیت های ویژه ای را در حوزه صنعت دنبال می کند.
وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی پتانسیل نیازسنجی در حوزه صنعت را داراست، اضافه کرد: این مجموعه توسعه گرا توان راه اندازی کلینیک صنعت را دارد و تمامی امور خودرا با نگاه انتقال دانش دنبال می کند.
شریفی زاده اشاره کرد: جهاد دانشگاهی در قالب تفاهم نامه ای با بنیاد برکت کمک هایی را در امتداد خدمات پزشکی و ناباروری نمایش می کند و با حمایت استان از این مجموعه می توان توسعه خدمات را به انجام رساند.
وی افزود: این نهاد انقلابی همواره بر استفاده از نیروهایی از دل جهاد دانشگاهی تاکید دارد و مجموعه ای خودکفا به حساب می آید. این نهاد شاید تنها سهمی ۱۰ درصدی از بودجه های دولتی داشته باشد و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با استفاده از منابع خود فعالیت می نمایند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا؛ در این دیدار، سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی باز سابقه جهاد دانشگاهی در استان را درخشان دانست و اظهار داشت: این مجموعه در بعضی از فعالیت ها مانند خدمات پزشکی و درمان ناباروری فعالیت های منحصر به فردی را انجام می دهد و با ارقامی بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان یک خانواده را صاحب فرزند می کند.
سید علی آقازاده اضافه کرد: با عنایت به اثربخشی این مجموعه لازم است که برای آینده از نظر فضا و امکانات و توسعه و تجهیز مدنظر قرار گیرد و با عنایت به تخصیص اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری اگر اعتباری برای این مجموعه مصوبه شده است جهت جذب پیگیری شود.