واکنش گمرک به یک اظهارنظر؛ قاچاق پوشاک از گمرکات از راه جعل سند غیرممکن است

اجاره: گمرک ایران اعلام نمود: ثبت سفارش واردات پوشاک به کشور ممنوع می باشد و با عنایت به این ممنوعیت، ادعای جعل اسناد و اظهار خلاف در سامانه جامع گمرکی برای واردات پوشاک موضوعیت ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، ادعای ورود غیر قانونی و قاچاق پوشاک از راه گمرکات کشور نادرست بوده و گمرکات کشور سپس ابلاغ ممنوعیت واردات پوشاک و عدم صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات این کالا، وفق مقررات اجازه اظهار و واردات رسمی این کالا را نداده اند. برمبنای اعلام گمرک، در صورتیکه ثبت سفارش واردات پوشاک از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و اجازه واردات داده شود گمرکات کشور باز وفق مقررات و در چارچوب قوانین و مصوبات کنترل های لازم را انجام و سپس ستاندن حقوق و عوارض گمرکی اجازه ترخیص می دهند. ضمن اینکه تمامی فرآیندهای گمرکی هم اکنون به کمک سامانه های الکترونیکی گمرک به لحظه قابل رصد و رهگیری بوده و روشن و شفاف است. به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیرخجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، چهارشنبه شنبه گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشته بود: قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی کشور از راه سامانه جامع گمرک، با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد صورت می گیرد.