در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری تشریح شد چالش های حوزه استارتاپ ایران

اجاره: معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با بیان این که ۴ تا ۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی باید به جریان اقتصادی کشور متصل شوند، اظهار داشت: حوزه استارتاپ کشور با ۵ چالش مواجه می باشد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا دکتر مهدی الیاسی امروز در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری با اشاره به چالش وجود ۴ تا ۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور اضافه کرد: این تعداد تحصیلکرده دانشگاهی باید به جریان اقتصادی کشور متصل شوند که تحقق این امر مستلزم هماهنگی میان نهادهای مختلف است.
وی افزود: در سال های اخیر افرادی که توانسته اند وارد اکوسیستم نوآوری کشور شوند، دارای سبک رفتار جدیدی بودند.
الیاسی اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری به وجود آمده در کشور را مطلوب و افتخارآمیز توصیف کرد و تصریح کرد: ولی این به معنای نبود مشکل در این حوزه نیست.
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در عین حال از پنج چالش حوزه استارتاپ آگاهی داد و اظهار داشت: متمرکز شدن در حوزه های خدماتی و عدم توجه به ورود به حوزه های مبتنی بر فناوری، عدم ورود اکوسیستم های استارتاپی به حوزه های اولویت دار و عدم تعریف صحیح از تنش اجزای اکوسیستم مالی همچون چالش های حوزه استارتاپ کشور است.
وی مهیا نبودن بسترها و محیط کسب و کار و دور ماندن اکوسیستم از بافت شهری و عدم استفاده از زیر ساخت ها را از دیگر چالش های این حوزه نام برد.