نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت: حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت بهمن ماه پرداخت می شود

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت بهمن ماه پرداخت می شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد: حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت بهمن ماه پرداخت خواهد شد.
ادامه دارد…